สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
Ban Na Kra Seng Border ต.อาฮี อ.ท่าลี่ เลย 42140
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
ข้ามสะพานสู่ สปป.ลาว บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย - ลาว

ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เชื่อมระหว่างไทย – สปป.ลาว สะพานนี้สามารถเดินทางผ่านไชยะบุรี สู่เมืองมรดกโลก คือ หลวงพระบางได้ ระยะทาง 363 กิโลเมตร หรือเดินทางข้ามไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณร้านค้าใกล้สะพานฝั่ง สปป.ลาวได้

การเดินทาง ใช้เส้นทางเลย - ท่าลี่ ระยะทาง 47 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอำเภอเลี้ยวขวาประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงพระธาตุสัจจะให้เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร


การข้ามแดนที่บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว

กรณีไม่มีพาสปอร์ต จะต้องไปติดต่อขอทำเอกสารที่ว่าการอำเภอท่าลี่ หรือสำนักงานทำบัตรผ่าน

แดน บริเวณที่ใกล้กับสะพานได้ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 2 รูป ค่าธรรมเนียม 40 บาท บัตรผ่านแดนจะมีอายุ 3 วัน สามารถเดินทางไปได้แค่แขวงไชยะบุรี

กรณีที่นำรถเข้าจะต้องประสานงานไปที่ขนส่งก่อน โดยใช้คู่มือรถไม่ได้ค้างภาษี บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือรับรอง กรมธรรม์ประกันภัยของไทยและลาว (ของลาวจำหน่ายที่บริเวณจุดผ่านแดน)


- สถานที่ตั้ง
สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย - ลาว ตั้งอยู่ที่ บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
พิกัด17.691248, 101.395100

- การเดินทาง
ใช้เส้นทางเลย - ท่าลี่ ระยะทาง 47 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอำเภอเลี้ยวขวาประมาณ 2 กิโลเมตร ถึงพระธาตุสัจจะให้เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตร

- เวลาเปิดบริการ
08.00 - 17.00 น.

- ค่าบริการ
ค่าธรรมเนียมเอกสารข้ามแดน 40 บาท


- เบอร์โทรศัพท์
ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ 042-889359
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าลี่ 042-889208


- สถานที่ใกล้เคียง
พระธาตุสัจจะ
แก่งโตน

ข้อมูลจาก :http://www.sadoodta.com/info/สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว

สิ่งอำนวยความสะดวก