ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก
1. ในการสมัครสมาชิก ท่านต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง และครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากทางทีมงานตรวจพบว่า ข้อมูลของท่านเป็นเท็จ ทางทีมงาน www.gotoloei.com ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่าน
2. เมื่อท่านได้เป็นสมาชิกของ www.gotoloei.com แล้ว ท่านต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการแอบอ้างและก่อความวุ่นวาย อันเป็นเหตุให้เสียหายทั้งตัวท่านเอง หรือทางเว็บไซต์ ทาง www.gotoloei.comจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
3. สมาชิกต้องไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม หรือขัดต่อ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมของจังหวัดเลย และศีลธรรมอันดี
4. สมาชิกต้องไม่ตัดต่อ ดัดแปลงรูปภาพของผู้อื่น อันก่อให้เกิดความเสียหาย อับอาย มาเผยแพร่ใน www.gotoloei.com หรือกระทำความผิดตามพระราชบัญญาติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตราที่ 16
5. สมาชิกต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพ และปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของคนในจังหวัดเลย
6. สมาชิกต้องไม่เผยแพร่รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว บทความ ที่สื่อไปทางลามกอนาจาร มิฉะนั้น ทางทีมงานจะสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า