ห้วยกระทิง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติใกล้ตัวอำเภอเมืองเลย

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติใกล้ตัวอำเภอเมืองเลย

สถานที่ตั้ง

อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง ตั้งอยู่ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

การเดินทาง

เดินทางผ่านถนน หมายเลข 21 (ถนนเลย-ด่านซ้าย) ระยะทาง 17 กม. ใช้เวลาประมาณ 19 นาที ซึ่งจะมีศาลาตั้งอยูี่บริเวณทางแยกเพื่อเข้าไปสู่ "อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง"

ทางเข้าเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง


เวลาเปิดบริการ

 • แพเพื่อนพ้องเปิดบริการ 09.00-18.00 น.
 • แพไผ่งามเปิดบริการ 09.00-18.00 น.
 • แพพ่อบ้านระเริงชลเปิดบริการ 08.00-18.00 น.
 • แพแม่บ้านห้วยกระทิงเปิดบริการ 08.00-18.00 น.
 • แพบ้านสวนเปิดบริการ 08.00-18.00 น.

ค่าบริการ

 • ค่าบริการแพเพื่อนพ้อง

แพเล็กไม่เกิน 4 คนเบอร์ (1,2) ราคา 200 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 500 บาท

แพกลาง ไม่เกิน 10 คนเบอร์ (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) ราคา 300 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 800 บาท

แพใหญ่ ไม่เกิน 20 คนเบอร์ (91,92) ราคา 400 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 1,200 บาท

แพพิเศษ ไม่เกิน 30 คน เบอร์(99) ราคา 600 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 1,500 บาท • ค่าบริการ แพไผ่งาม

แพเหมาลำ นั่งได้ทั้งวัน ราคามีตั้งแต่ 200 300 400 500 600 700 800 บาท

*ไม่มีค่าชั่วโมงกรณีช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์จะมีค่าชั่วโมงเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 100 บาทและขอจำกัดเวลาการนั่ง แพละไม่เกิน 2 ชั่วโมง

 • ค่าบริการ แพพ่อบ้านระเริงชล

แพกลาง ราคา 350 บาท

แพใหญ่ ราคา 600 บาท

* ไม่คิดค่า ชั่วโมง/มีห่วงยาง และชูชีพให้

 • ค่าบริการ แพแม่บ้าน ห้วยกระทิง

แพเล็ก ราคา 350 บาท เหมาแพ 700 บาท

แพใหญ่ ราคา 520 บาท เหมาแพ 900 บาท

 • ค่าบริการ แพบ้านสวน

แพกลาง ไม่เกิน 15 คนราคา 350 บาท

แพใหญ่ ไม่เกิน 30 คนราคา 650 บาท

*ไม่มีค่าชั่วโมง/มีห่วงยางและชูชีพให้ กรณีช่วงเทศกาลมีค่าชั่วโมงเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 150 บาท

*ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2560


ที่กิน

 • ร้านอาหารแพเจ้าขุนทอง
 • แพเพื่อนพ้อง
 • แพไผ่งาม
 • แพพ่อบ้านระเริงชล
 • แพแม่บ้าน ห้วยกระทิง
 • แพบ้านสวน
 • แพริมบึง

เบอร์โทรศัพท์

 • แพเพื่อนพ้องเบอร์โทร 089-9643938
 • แพไผ่งามเบอร์โทร 089-2763075
 • แพพ่อบ้านระเริงชลเบอร์โทร 080-8109313
 • แพแม่บ้านห้วยกระทิงเบอร์โทร 087-2230785
 • แพบ้านสวนเบอร์โทร 080-7606357


ขอขอบคุณภาพจาก Facebook :บารา'เบลล ลล์

สิ่งอำนวยความสะดวก