เกียวกับโกทูเลย

ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย ประเทศไทย
สโลแกน
มาที่นี่ รู้เรื่อง "เมืองเลย"

วิสัยทัศน์
เว็บไซต์โกทูเลย เป็นเหมือน Google ของคนจังหวัดเลย

พันธกิจ
1. เพื่อเป็นเว็บไซต์ของชาวจังหวัดเลยโดยเฉพาะ (มรดกทางเทคโนโลยี)
2. เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานต่างๆ (Google เมืองเลย)
3. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคม (แผนที่,สารบัญธุรกิจ)
4. เพื่อส่งเสริมการเกิดอาชีพ ลดการว่างงาน สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนรักษ์บ้านเกิด
6. เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่เห็นความสำคัญ ของต้นทุนทางชุมชน สิ่งแวดล้อม และการสร้างมูลค่าต่อชุมชน

ความเป็นมา
เว็บไซต์โทกูเลย ดอทคอม(www.gotoloei.com) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2547 เริ่มต้นก่อตั้งโดย นายจักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ในอดีตเว็บไซต์โกทูเลยดอทคอม เป็นเว็บไซต์อันดับแรกๆในจังหวัดเลย ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางตามสถานที่ต่างๆ โดยการบันทึกภาพพร้อมบทความ มาลงในเว็บไซต์
ในช่วงเริ่มก่อตั้งนั้น เป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและเว็บไซต์ในจังหวัดเลยมีไม่มากนัก ทำให้เว็บไซต์โกทูเลยเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากไม่มีเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่นทีเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ค ผู้คนส่วนมากจึงมักจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านฟอรั่ม หรือกระทู้ เว็บไซต์โกทูเลยจึงเป็นศูนย์กลางของการแสดงความคิดเห็น การนำเสนอรูปภาพ การแนะนำในแง่มุมต่างๆ การนำเสนอข่าวสาร รวมถึงการขายสินค้าผ่านในกระทู้
ปัจจุบัน (2560) เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า และผู้คนหันมาสนใจโซเชียลเน็ตเวิร์คมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์โกทูเลย จึงได้มีการพัฒนาต่อ โดย นายอนุรักษ์ พรมโคตรค้าโดยมีพันธกิจว่า เว็บไซต์โกทูเลยจะเป็นมากกว่าวาไรตี้ของคนจังหวัดเลยและจะรวบรวมสารสนเทศที่กระจัดกระจายไปทั่วทุกเว็บไซต์มารวมที่เว็บไซต์โกทูเลย เพื่อให้ง่ายต่ออการสืบค้น และอ้างอิงเพื่อใช้ในงานต่างๆ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเลย ข้อมูลประจำอำเภอ ข้อมูลประจำตำบล ข้อมูลประจำหมู่บ้าน ข่าวสารต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวที่มี แหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่ แผนที่ สารบัญธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการมีแหล่งที่จะประชาสัมพันธ์ หรือนำเสนอข้อมูล เพื่อที่จะให้ผู้คนสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงระบบตลาดงาน เพื่อลดความว่างงานของคนในท้องถิ่น
ความหวังสูงสุดของโกทูเลย คือ เราต้องการให้คนในชุมชน หรือต่างจังหวัด รักจังหวัดเลย คิดถึงจังหวัดเลย เหมือนบ้านที่อบอุ่นอีกหลังหนึ่ง และต้องการที่จะสร้างมูลค่าเพื่อให้ผู้คนเห็นความสำคัญของจังหวัดเลย เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และกลับมาสู่อ้อมกอดบ้านหลังเดิมที่เรียกว่า "จังหวัดเลย"