งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
งานนมัสการพระธาตุศรีสองรักเป็นงานประจำปีจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี เพื่อสมโภชองค์พระธาตุศรีสองรักอันเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ภายในงานมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

Gotoloei พาเที่ยวดินแดน แห่งสัจจะ และไมตรี นมัสการพระธาตุศรีสองรัก ร่วมประเพณีเก่าแก่ของชาวด่านซ้าย
สัมผัสแรงศรัทธาที่หล่อหลอมความสามัคคีของชุมชน งานนมัสการพระธาตุศรีสองรักเป็นงานประจำปีจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี
เพื่อสมโภชองค์พระธาตุศรีสองรักอันเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง ภายในงานมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

DSC_9585.jpg

หลายท่านคงทราบว่า พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสักขีพยานในความร่วมมือร่วมใจว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยา สมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ กับกรุงศรีสัตนาคนหุต สมัยพระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งปัจจุบันคือนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ตรงกับสมัยที่พระเจ้าบุเรงนอง แห่งอนาจักรพุกามเรืองอำนาจ มีการรุกรานดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายอำนาจ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงตกลงรวมกำลัง เพื่อต่อสู้กับอานาจักพุกาม เมืองหงสาวดี ดังนั้นทั้งสองพระองค์จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน

DSC_0055.jpg

จึงได้ร่วมกันสร้าง พระธาตุศรีสองรักขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยาน ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นอกจากนี้ภายในองค์พระธาตุยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ที่สำคัญพระธาตุองค์นี้เป็น อุเทสิกเจดีย์ หมายถึงเจดีย์สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศให้พระศาสนา โดยไม่กำหนดว่าต้องเก็บรักษาสิ่งใด แต่ก็มีหลายคนเชื่อว่ากษัตริย์ทั้งสองพระองค์น่าจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระพุทธรูป พระธรรมคัมภีร์บรรจุไว้ตามความเชื่อในศาสนาพุทธ

DSC_0092.jpg

ประเพณีนมัสการพระธาตุศรีสองรัก จะมีพิธีล้างองค์พระธาตุชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย จะจัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 เดือน 6 ชาวอำเภอด่านซ้าย จะจัดให้มีพิธีกรรม โดยเริ่มต้นด้วยการล้างทำความสะอาดพระธาตุ ซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม พิธีจะเริ่มด้วยการบูชาพระธาตุโดยมีเจ้ากวน นางเทียม แสน นางแต่ง และชาวบ้านจะเริ่มกระทำพิธีโดยช่วยกันจัดเครื่องเซ่น เพื่อทำพิธีบูชาองค์พระธาตุอันประกอบด้วยกระทงใหญ่ ๑ กระทง กระทงน้อย ๘ กระทง เครื่องบูชาที่ใส่ลงในกระทง ได้แก่ เมี่ยง หมาก กล้วย อ้อย แกงส้ม ขนมต่าง ๆ พิธีจะต้องทำก่อนเพลและทำในขณะที่ประชาชนชุมนุมกันมาก ๆ เมื่อเสร็จพิธีก็จะยกกระทงใหญ่ไปลอยน้ำ ส่วนกระทงน้อยยกไปบูชาตามบริเวณริมวัด ถัดจากพิธีบูชาพระธาตุก็จะเป็นพิธีสรงธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีบวชนาค ซึ่งจะต้องจุดบั้งไฟไปพร้อมกันด้วย และสุดท้ายก็จะเป็นพิธีคารวะธาตุ

DSC_0110_Snapseed.jpg

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับองค์พระธาตุศรีสองรักคือ ไม่ควรนำสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงขึ้นบูชา ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดงขึ้นไปนมัสการ เพราะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อสัจจะและไมตรี สีแดงเป็นสัญญลักษณ์ของเลือดและความรุนแรง ไม่ควรกางร่มสวมหมวกและสวมรองเท้าขึ้นไปบนพระธาตุ ไม่ควรนำเด็กต่ำกว่า 3ปีขึ้นไปนมัสการ (หมายเหตุ : ก่อนท่านจะทำหรือประกอบพิธีใดๆ ที่เกี่ยวกับองค์พระธาตุขอให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าองค์พระธาตุก่อน)

DSC_0097.jpgสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย โทรศัพท์ 042 812 812
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 042 891 266
เฟซบุ๊ก TAT Loei Officeและ เว็บไซต์ i-san.tourismthailand.orgสิ่งอำนวยความสะดวก