อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.แสงภา อ.นาแห้ว เลย 42170
โทร:
0942392498(ที่ทำการ)
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

เที่ยวภูสวนทรายอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล มีเนื้อที่ประมาณ 73,225 ไร่ ภูสวนทรายมีสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่ อำเภอนาแห้ว และมีผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมาก

ป่าผืนนี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นของป่าสงวนแห่งชาติตั้งป่าผืนนี้ให้เป็นป่าอนุรักษ์ในรูปอุทยานแห่งชาติเนื่องจากกองอำนวยการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง อำเภอนาแห้ว ฝ่ายทหาร เริ่มแรกต้องการให้เป็นปอดของสมาชิกราษฎรอาสาป้องกันชายแดน แต่เมื่อตระหนักถึงประโยชน์ในการพักผ่อน ในลักษณะป่าเขาลำเนาไพรแล้ว เห็นว่าน่าจะอำนวยประโยชน์แก่ราษฎรโดยทั่วกันอีกด้วย จึงตัดสินใจหาลู่ทางกำหนดให้ป่านาแห้วเป็นอุทยานแห่งชาติ ประกอบกับเนื่องในโอกาสครบ 3 รอบ หรือ 36 พระชนมพรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ซึ่งกรมป่าไม้เห็นชอบด้วยเป็นอย่างยิ่ง และตอบสนองความต้องการอนุรักษ์ป่าผืนนี้อย่างจริงจัง

จากสภาพภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มีความชื้นสูง ทำให้ป่าที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ พันธุ์พืชนานาชนิดรวมทั้งสัตว์ป่า เป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และรักษา ทั้งสังคมของสิ่งมีชีวิตความหลากหลายชนิดและความสมบูรณ์ของแหล่งพันธุกรรมตามธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

สถานที่ตั้ง

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


การเดินทาง

จากอำเภอเมือง จังหวัดเลย ประมาณ 140 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวอำเภอเมือง จังหวัดเลย เดินทางเข้าสู่ อำเภอด่านซ้าย เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2113 ถึงอำเภอนาแห้ว เข้าบ้านเหมืองแพร่ จากนั้น เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 1268 ผ่าน ตำบลแสงภา และแยกขวาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 (สายย่อย) อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ค่าบริการ

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท

ที่กิน

มีจำหน่ายที่จุดบริการนักท่องเที่ยว

ที่พัก

มีที่พักและสามารถกางเต็นท์ค้างแรมได้

เบอร์โทรศัพท์

094-2392498 (ที่ทำการ) , 086-0664147 (หน่วยฯภูหัวฮ่อม)

ของที่ระลึก

มีจำหน่ายที่จุดบริการนักท่องเที่ยวข้อมูลจาก :http://park.dnp.go.th/

สิ่งอำนวยความสะดวก