อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ เลย
โทร:
0885095299
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
ชม "แม่คะนิ้ง" บนยอดหญ้า ณ "อุทยานแห่งชาติภูเรือ" จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

"พระสนิทคู่อยู่ยิ่ง มิ่งขวัญ ลือนา

ภูทุ่งภูครั่งผา มิตรหมาย

โอรสแต่งขันหมากมา ผูกสัมพันธ์บาย

ธิดาขัดลอบหนี สิ้นรัก ตัดลา


โอรสภูทุ่งผา อาลัย สะอื้น

ทิ้งขันหมากกล้ำกลืน อารอมตรม

ได้สร้างศิวลึงค์ เคารพ บูชา

ก่อร่างหินเต่าผา ให้ไว้ ใส่ตน"


ตำนานเล่าขานภูเรือสมัยก่อนภูเรือเป็นเมืองที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "ภูทุ่งเจ้าเมือง" ภูทุ่งเจ้าเมือง ภูครั่งเป็นพระสหายสนิท เจ้าเมืองภูทุ่งมีโอรสในขณะที่เจ้าเมืองภูครั่งมีธิดา ต่างฝ่ายต่างก็อยากเป็นทองแผ่นเดียวกัน แต่ธิดาเจ้าเมืองภูครั่งนั้นมีคนรักอยู่แล้ว เมื่อโอรสเจ้าเมืองภูทุ่งจัดขันหมากมาสู่ขอ นางจึงหลบหนีไปโอรสเจ้าเมืองภูทุ่งจึงทำลายขันหมากทิ้งให้กลายเป็นหินเรียงรายอยู่ที่ทุ่งหินพานขันหมาก และได้สร้าง หินศิวลึงค์ ไว้ให้คนเคารพบูชาพร้อมกับสร้าง หินเต่า เพื่อประชดตัวเอง สำหรับชื่อ ภูเรือมาจากลักษณะของภูเขา ซึ่งมีชะโงกยื่นออกมาคล้ายเรือสำเภาขนาดใหญ่ โดยที่ราบบนเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือ

ประวัติกล่าวว่า คำว่าภูเรือ ตั้งชื่อตามภูเขา ชื่อเดิมเรียกว่า ภูทุ่ง หากมองจาก อ.ท่าลี่ จ.เลย จะมีลักษณะเหมือนเรือแล่นอยู่ในมหาสมุทร จึงเรียกว่า ภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่ ที่ตำบลหนองบัว อ.ภูเรือ และ อ.ท่าลี่ จ.เลย อาณาเขตทิศเหนือ ติดกับประเทศลาวเป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างมีต้นสนจำนวนมากขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกก็คือมีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาคล้ายเรือสำเภอขนาดใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงามประกอบด้วยภูเขาหินทรายและหินแกรนิตสลับกัน สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ หมี เก้ง หมาใน ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าปูลู อุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่บนยอดเขาสูงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี และเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศไทย

โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาก จนกระทั่งมีน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัว ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "แม่คะนิ้ง" มีเนื้อที่ประมาณ 75,525 ไร่ ช่วงเดือนที่เหมาะที่จะมาเที่ยว คือ เดือนตุลาคม-มีนาคม ยอดภูเรือมีความสูง 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยังมียอดเขาที่สำคัญคือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ ทำให้เกิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญก่อให้เกิดลำธารหลายสาย เช่น ห้วยน้ำด่าน ห้วยบง ห้วยเกียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงาม


แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูเรือ

- ผาโหล่นน้อย

เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง ภูผาสาด ผูครั่ง และ ทะเลภูเขา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 3 กิโลเมตร


- ยอดภูเรือ

เป็นจุดที่สูงที่สุดของเขตอุทยานแห่งชาติ อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นหน้าผาสูงชัน พื้นที่โดยรอบปกคลุมด้วยป่าสนเขา สนสองใบ และสนสามใบ สลับกับลานหินธรรมชาติ ต้องเดินขึ้นเขาจากผาโหล่นน้อยประมาณ 700 เมตร จากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้รอบด้าน สามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขง ซึ่งกั้นพรมแดนไทย-ลาว บนยอดเรือ ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต ซึ่งชาวภูเรือได้อันเชิญมาจากอยุธยา

จากยอดภูเรือมีเส้นทางเดินป่า ผ่านบริเวณทุ่งดอกไม้ตามริมทางเช่น กระดุมเงิน ดางเรืองภู เปราะภู ซึ่งออกดอกสวยงามในช่วงเดินป่า ผ่านบริเวณทุ่งกวางตาย มีดอกกระเจียวบานในช่วงต้นฤดูฝน ราวเดือนพฤษภาคม นอกจากนั้นยังมีลานหินพานขันหมาก เป็นลานหินแตกเป็นรอยตื้นๆ ที่จะพบดอกไม้ที่ชอบขึ้นตามลานหิน เช่น เอื้องม้าวิ่ง อยู่ทั่วไป เส้นทางเดินป่าจะวกกลับไปบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ


- ผาซำทองหรือผากุหลาบขาว

เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นแหล่งน้ำซับประกอบกับมีไลเคนสีเหลืองคล้ายสีทองซึ่งเรียกว่า ผาซำทอง เป็นจุดชมทิวทัศน์อีกจุดหนึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติตามเส้นทางที่จะไปผาโหล่นน้อยประมาณ 2.5 กิโลเมตร


- น้ำตกห้วยไผ่

เป็นน้ำตกสูงชันสูงประมาณ 30 เมตร สายน้ำพุ่งแรงใสสะอาด อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้ในการใช้ทำน้ำประปาในอำเภอภูเรือ


- สวนหินพาลี

เป็นลานหินกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยก้อนหินรูปทรงแปลกตา ตั้งอยู่เรียงราย บางก้อนคล้ายเสาหินสูง บางก้อนคล้ายดอกเห็ด สวนหินพาลีอยู่ใกล้บริเวณลานกางเต็นท์


- ถ้ำไทร

อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน) ประมาณ 500 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถ้ำไทรเป็นถ้ำหินทราย ปากทางเข้าถ้ำจะแคบมากต้องลงทางดิ่งประมาณ 30 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร ภายในถ้ำประกอบด้วยหินทรายเป็นแผ่นๆ ซึ่งจะอยู่ตามเพดานน้ำ ส่วนพื้นล่างจะเป็นลักษณะเม็ดทรายที่ไหลมากับน้ำตกที่เกิดภายในถ้ำและเมื่อสายน้ำกระทบแสงไฟ จะเกิดเป็นประกายที่สวยงาม ภายในถ้ำจะมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก


- แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

อุทยานแห่งชาติภูเรือยังมีจุดเด่นที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น ลานหินแตก หินค้างหม้อ หินวัวนอน หินพระศิวะ สวนหินเต่า ศาลารับเสด็จ ลาดเหมือนแอ ลานสาวเอ้ ทุ่งหินเหล็กไฟ น้ำตกแก่งสุข และสระสวรรค์ เป็นต้น


สิ่งอำนวยความสะดวก

อุทยานแห่งชาติภูเรือมีบ้านพักไว้บริการในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พร้อมรับรองนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างคืน ณ บริเวณที่ทำการ อุทยานแห่งชาติ รวม 2 จุด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พัก เต็นท์ ได้กับทางอุทยานแห่งชาติภูเรือโดยตรง

สถานที่จอดรถ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้จัดเตรียมลานจอดรถไว้ให้บริการ 2 แห่ง บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

บริการอาหาร อุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้จัดเตรียมร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ คือ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือและบริเวณลานภูสน หากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 โทรศัพท์ 042-881 716 , 042-884 144

2.jpg5.jpg4.jpg3.jpg


7.jpg6.jpg8.jpg9.jpg


อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งอยู่ที่ไหนนะ?

อุทยานแห่งชาติภูเรือตั้งอยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

พิกัด 17.514209, 101.344889


จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูเรืออย่างไรดี?

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูเรือ สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัว หรือรถโดยสารสาธารณะ อุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ห่างจากจังหวัดเลย ประมาณ 48 กิโลเมตร โดยเดินทางไปโดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 21 ถึง อำเภอภูเรือ จะมีป้ายอุทยานแห่งชาติอยู่ปากทางเข้า ซึ่งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอภูเรือ (มาจากจังหวัดเลย ป้ายจะอยู่ทางด้านขวามือ มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ป้ายจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ) จากปากทางเข้าเดินทางต่อไปอีก ประมาณ 4 กิโลเมตรจะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทางขึ้นเป็นถนนลาดยาง ผู้ขับขี่ควรระมัดระวังระหว่างทางมีความลาดชัน ควรใช้เกียร์ต่ำขณะขับขี่ เพื่อความปลอดภัย ส่วนรถโดยสารสาธารณะจากกรุงเทพฯ สามารถโดยสารจากรถทัวร์จากสถานีขนส่งหมอชิต ซึ่งมีรถทัวร์ให้บริการหลายบริษัทให้บริการ ปลายทางอยู่ที่ตลาดเช้าภูเรือ นักท่องเที่ยวสามารถเหมารถสองแถวขึ้นไปบนภูเรือ จากตลาดเช้าจนถึงยอดภูเรือได้ บริเวณทางขึ้นภูเรือยังมีเทศกาลต้นทุ่งคริสต์มาสภูเรืออีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของ "สีแดง" ของทุ่งดอกคริสต์มาส ณ ลานคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย มีการเพาะปลูกต้นคริสต์มาสมากที่สุดในประเทศไทย และในโลก

ทั้งนี้ในช่วงระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน-ปลายเดือนมกราคม มีงานเทศกาล "ต้นคริสต์มาสภูเรือ" ขึ้น รวบรวมต้นคริสต์มาสจำนวนมากมาประดับประดาเป็นสวนคริสต์มาสให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ถ่ายรูปเก็บความประทับใจไม่มีวันลืมเลือนป้ายทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูเรือ


การไปอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะ?

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท


เบอร์โทรศัพท์

อุทยานแห่งชาติภูเรือ088-5095299, 042-810965ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักอุทยานแห่งชาติ

ขอบคุณภาพจาก :อุทยานแห่งชาติแม่ยม

สิ่งอำนวยความสะดวก