ห้วยกระทิง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติใกล้ตัวอำเภอเมืองเลย

ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติใกล้ตัวอำเภอเมืองเลย

สถานที่ตั้ง
อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง ตั้งอยู่ ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

การเดินทาง
เดินทางผ่านถนน หมายเลข 21 (ถนนเลย-ด่านซ้าย) ระยะทาง 17 กม. ใช้เวลาประมาณ 19 นาที ซึ่งจะมีศาลาตั้งอยูี่บริเวณทางแยกเพื่อเข้าไปสู่ "อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง" ทางเข้าเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง

เวลาเปิดบริการ
แพเพื่อนพ้องเปิดบริการ 09.00-18.00 น.แพไผ่งามเปิดบริการ 09.00-18.00 น.แพพ่อบ้านระเริงชลเปิดบริการ 08.00-18.00 น.แพแม่บ้านห้วยกระทิงเปิดบริการ 08.00-18.00 น.แพบ้านสวนเปิดบริการ 08.00-18.00 น. ค่าบริการ
ค่าบริการแพเพื่อนพ้อง แพเล็ก ไม่เกิน 4 คน เบอร์ (1,2) ราคา 200 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 500 บาท
แพกลาง ไม่เกิน 10 คน เบอร์ (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) ราคา 300 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 800 บาท
แพใหญ่ ไม่เกิน 20 คน เบอร์ (91,92) ราคา 400 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 1,200 บาท
แพพิเศษ ไม่เกิน 30 คน เบอร์(99) ราคา 600 บาท ล่องชมรอบอ่างเก็บน้ำ 1,500 บาท

ค่าบริการ แพไผ่งามแพเหมาลำ นั่งได้ทั้งวัน ราคามีตั้งแต่ 200 300 400 500 600 700 800 บาท
*ไม่มีค่าชั่วโมงกรณีช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์จะมีค่าชั่วโมงเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 100 บาทและขอจำกัดเวลาการนั่ง แพละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ค่าบริการ แพพ่อบ้านระเริงชลแพกลาง ราคา 350 บาท
แพใหญ่ ราคา 600 บาท
* ไม่คิดค่า ชั่วโมง/มีห่วงยาง และชูชีพให้
ค่าบริการ แพแม่บ้าน ห้วยกระทิงแพเล็ก ราคา 350 บาท เหมาแพ 700 บาท
แพใหญ่ ราคา 520 บาท เหมาแพ 900 บาท
ค่าบริการ แพบ้านสวนแพกลาง ไม่เกิน 15 คนราคา 350 บาท
แพใหญ่ ไม่เกิน 30 คน ราคา 650 บาท
*ไม่มีค่าชั่วโมง/มีห่วงยางและชูชีพให้ กรณีช่วงเทศกาลมีค่าชั่วโมงเพิ่มเติม ชั่วโมงละ 150 บาท
*ข้อมูลเมื่อ พ.ศ.2560

ที่กิน
ร้านอาหารแพเจ้าขุนทองแพเพื่อนพ้องแพไผ่งามแพพ่อบ้านระเริงชลแพแม่บ้าน ห้วยกระทิงแพบ้านสวนแพริมบึง
เบอร์โทรศัพท์
แพเพื่อนพ้อง เบอร์โทร 089-9643938แพไผ่งาม เบอร์โทร 089-2763075
แพพ่อบ้านระเริงชล เบอร์โทร 080-8109313แพแม่บ้านห้วยกระทิง เบอร์โทร 087-2230785แพบ้านสวน เบอร์โทร 080-7606357

ขอขอบคุณภาพจาก Facebook :บารา'เบลล ลล์