โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยกระทิง

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
หมู่บ้านห้วยกระทิง, ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย, 42000
โทร:
042801134
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
https://www.facebook.com/profile.php/?id=100004093282945
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

สิ่งอำนวยความสะดวก