วัดโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
Na Phueng, Na Haeo District, Loei,
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
วัดโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

23.jpg

วัดโพธิ์ชัย

เป็นวัดเก่าของอำเภอนาแห้ว สร้างขึ้นเมื่อครั้ง พุทธศตวรรษที่ 22-23 ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่ที่มีภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างพื้นถิ่นที่งดงาม วิหาร เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าผนังก่ออิฐถือปูนหันหน้าไปทางทิศเหนือ มีประตูทางเข้า 3 ทาง คือด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ที่ประตูทั้งสามทิศมีศัตว์หิมพานต์ หมอบอยู่ด้านละ 1 คู่ ส่วนผนึงทิศใต้ก่อทึบ หลังคาทรงจัวมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด มีชายคาปีกนก โดยรอย รองรับด้วยเสาไม้ หลังคาวิหารคลุมต่ำมาก ซึ่งเป็นแบบเฉพราะของอาคารท้องถิ่นจังหวัดเลยและยังช่วยป้องกันภาพจิตรกรรมฝ่าผนังอีกด้วย

25.jpg

26.jpg

ภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฏอยู่ ทั้งที่ผนังด้านในและผนังด้านนอก ด้านในเขียนเรื่องพุทธประวัติ และ พระเวสสันดรชาดกด้านนอกเขียนเรื่อง เมมิราชชาดก สังข์ศิลป์ชัย และการะเกตสะท้อนให้เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และการนับถือศาสนาของชาวบ้านนาพึงในช่วงสมัยอยุธยา และช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะของลายเส้นและการใช้สีบ่งบอกถึงความมีอิสระและเป็นศิลปะพื้นถิ่นอย่างแท้จริง


สถานที่ตั้ง

วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170

การเดินทาง

การเดินทางเมื่อถึงบ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว โดยผ่านมาทางอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เส้นทางหมายเลข 2113 เลี้ยวขวาบริเวณป้ายทางเข้าวัดเข้าไป 180 เมตร


เบอร์โทรศัพท์

-
สิ่งอำนวยความสะดวก