วัดป่าใต้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
วัดป่าใต้ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงคาน ถ้าหากมาแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาไหว้พระขอพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต

วัดป่าใต้ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเชียงคาน ถ้าหากมาแล้วต้องไม่พลาดที่จะมาไหว้พระขอพระเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับชีวิต

หลังจากเดินถนนคนเดินเชียงคานแล้วในตอนเช้า วัดป่าใต้ก็เป็นอีกหนึ่ง วัดในเชียงคาน ต้องมาให้ได้ครับ

DSC_0295.jpg


วัดป่าใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 383 หมู่ที่ 2 ถนนศรีเชียงคาน ซอย 17 บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2483 วัดป่าใต้ตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2415 เดิมเป็นวัดป่า

พระธุดงค์ได้มาพักปักกลดและจำพรรษา เพราะแต่เดิมเป็นป่าร่มรื่นเงียบสงบ ต่อมาพระครูศรี สิริสุโข และหลวงพรหม (ต้นตระกูล ศรีอรรคพรหม)

รองเจ้าเมืองเชียงคาน พร้อมด้วยชาวเชียงคานได้ร่วมกันสร้างถาวรยิ่งขึ้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

P1014145.jpg


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร มีการจัดการปกครองศึกษาเผยแผ่และสาธารณูประการให้ทันต่อเหตุการณ์

DSC_0301.jpg


และบริการสังคม คือ

ปี พ.ศ. 2522 เริ่มตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมที่วัดป่าใต้ และสอนอยู่ประจำจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2531 เริ่มจัดการบรรพชาสามเณรทุก ๆ ปี 1-30 เมษายน ของทุกปีตลอดถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2532 เริ่มจัดวัดเป็นอุทยานการศึกษาเขียนป้ายคำขวัญและเปิดห้องสมุดประจำวัดป่าใต้

DSC_0305.jpg


ปี พ.ศ. 2533 เริ่มตั้งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์ หน่วยพุทธมามกะ หน่วยอบรมศีลธรรม

เพื่อให้การอบรมเยาวชนและให้การเผยแพร่ธรรมมะแก่ประชาชนทั่วไป

ปี พ.ศ. 2547 เริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมเมืองเชียงคานที่วัดป่าใต้ เพื่อรวบรวมของเก่าทั้งทางศาสนาและทางท้องถิ่นชาวเชียงคาน

เพื่ออนุรักษ์เก็บรักษา

ให้เป็นแหล่งการศึกษาการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนทั่วไปแหล่งข้อมูลจาก เทศบาลตำบลเชียงคานสิ่งอำนวยความสะดวก