พระใหญ่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
พระใหญ่ภูคกงิ้ว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ ตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม

แม่น้ำโขงเป็นอีกแม่น้ำที่สำคัญ ที่หล่อเลี้ยงคนอีสานมาอยางยาวนาน จังหวัดเลยเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดแรกของภาคอีสานที่มีผืนดิน

สัมผัสกับแม่น้ำโขง บริเวณปากเหืองหรือภูคกงิ้วนั้นเอง ซึ่งบนภูคกงิ้วมีสถานที่สำคัญนั้นก็คือ

ประดิษฐาน พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ หรือพระใหญ่ภูคกงิ้ว นั้นเอง

DSC_0103.jpg


พระใหญ่ภูคกงิ้วเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์

ตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้วบ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง

เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ สูง 19 เมตร ตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 และประชาชน ได้พิจารณาเห็นว่าในมหามงคลซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบในปี พ.ศ. 2542

และในมหามงคลแห่งราชพิธีราชาภิเษก ครบ 50 ปี พ.ศ. 2543 สมควรที่จะสร้างพระพุธรูป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์เพื่อแสดงออก ถึงความจงรักภักดี

DSC_0113.jpgtitle="พระใหญ่"


เพื่อเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ ของพุทธศาสนิกชน ในพิ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสืบไป

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

DSC_0107.jpg


สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

ได้ประธานนามพระพุทธรูปว่า"พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์"

แปลความได้ว่า พระพุทธรูปปางลีลาประทานพรที่สร้างขึ้นเพื่อความเป็นศิริมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่ 9

DSC_0117.jpg


บริเวณโดยรอบสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขง และประเทศลาวได้

การเดินทาง จากตัวเมืองเลยใช้ทางหลวงหมายเลข 201 (เลย-เชียงคาน) ไป 47 กิโลเมตร

แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณสามแยกตรงไปจนถึงบ้านท่าดีหมี และเลี้ยวขวาที่โรงเรียนบ้านท่าดีหมี ไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก