วัดป่าห้วยลาด

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.หนองบัว อ.ภูเรือ เลย 42160
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
http://www.watpahuaylad.org/
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
กราบพระใหญ่ องค์ขาวที่สุดในโลก ที่ วัดป่าห้วยลาด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วัดป่าห้วยลาด

ได้สร้างวิหาร เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางนาคปรก มีพุทธลักษณะปางสมาธิ และมีพุทธศิลป์สมัยรัตนโกสินทร์ จัดเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดของ"วัดป่าห้วยลาด"โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้นำความกราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานนามพระพุทธรูป ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนามพระพุทธรูปเป็นการส่วนพระองค์ "พระพุทธสิริกิติโยภาส" ซึ่งมีความหมายว่า "พระพุทธรูปที่เป็นศรี เป็นสิริและเป็นเกียรติ เป็นกิติ เป็นแสงสว่างอันโอภาสแห่งแผ่นดิน" และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อันเชิญพระนามาภิไธย "ส.ก." ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์พระพุทธสิริกิติโยภาส

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ 1 ชั้น ขนาด 40 x 80 เมตร หรือ 3,200 ตารางเมตร จุคนได้ประมาณ 2,000 คน

ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด ประมาณ 60 ล้านบาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเริ่มต้นโครงการเป็นเงิน 2 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน)

ได้รับพระราชทาน พระบรมราชานุญาตอัญเชิญ- พระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.”- อักษรพระนามาภิไธย “ส.ก.”- ตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี- ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ประดิษฐาน ณ หน้าบันศาลาเฉลิมพระเกียรติ


สถานที่ตั้ง

วัดป่าห้วยลาด ตั้งอยู่ ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

การเดินทาง

จากอำเภอเมืองเลย ใช้เส้นทางหมายเลข 21 (ถนนเลย-ด่านซ้าย) ขับไปตามเส้นทาง จะพบป้ายบริเวณทางเข้า เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางจะพบวัดป่าห้วยลาด

ป้ายทางเข้าวัดป่าห้วยลาด

ป้ายบริเวณทางเข้าไปสู่วัด


เบอร์โทรศัพท์

093-3677673 , 042-810664


ข้อมูลจาก :http://www.watpahuaylad.org/

สิ่งอำนวยความสะดวก