บ้านหนองโสน

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
เมื่อก่อนจะมีหนองน้ำแห่งหนึ่ง ก่อนจะเข้าหมู่บ้านมีชื่อว่า หนองโสน เพราะบริเวณหนองน้ำแห่งนี้มีต้นโสนขึ้นเป็นจำนวนมาก

ประวัติบ้านหนองโสน
ที่ตั้ง ม.9 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
เมื่อก่อนจะมีหนองน้ำแห่งหนึ่ง ก่อนจะเข้าหมู่บ้านมีชื่อว่า หนองโสน เพราะบริเวณหนองน้ำแห่งนี้มีต้นโสนขึ้นเป็นจำนวนมาก

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
แต่ก่อนมีหนองโสน มีดอกโสนมากเมื่อประชาชนอพยพเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้มากขึ้นพอที่จะแยกหมู่บ้านได้จึงขอแยกหมู่บ้านหมู่บ้าน จากหมู่ที่ 5 บ้านวงเวียน ตำบล ภูกระดึง เมื่อ พ.ศ.2530 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ไม่มีโรงเรียน ส่วนมากนักเรียนจะมาเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 หรือ โรงเรียนภูกระดึง

นายบุญทัน บุญศิริ นายพันธุ์ บุญศิริ และ นายเที่ยง บุญศิริ ผู้ตั้งบ้านหนองโสน แรกเริ่มเข้ามาอยู่ไม่มาก 3 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอภูกระดึง โดย กศน.อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย

สิ่งอำนวยความสะดวก