กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย ศาลากลาง จ.เลย(หลังเก่า) อ.เมือง จ.เลย
โทร:
042811293
อีเมล:
loei@m_society.go.th
เว็บไซต์:
http://www.loei.m-society.go.th/
เฟซบุ๊ก:
https://www.facebook.com/loeisocietynews/
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

สิ่งอำนวยความสะดวก