บ้านห้วยลาดเหนือ

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
ห้วย คือ แหล่งที่มีน้ำไหลลงมา เหนือ คือ ตอนบนของลำห้วย เพราะมีหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ล่างเป็นหมู่บ้านห้วยตาดใต้ ลาด คือ ภาษาอีสาน หมายถึง แผ่นหินตามลำห้วยน้ำตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นหินแผ่นใหญ่หรือเรียกว่า ผลานหิน

ประวัติบ้านห้วยลาดเหนือ
ชุมชน ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
ห้วย คือ แหล่งที่มีน้ำไหลลงมา
เหนือ คือ ตอนบนของลำห้วย เพราะมีหมู่บ้านหนึ่งตั้งอยู่ล่างเป็นหมู่บ้านห้วยตาดใต้
ลาด คือ ภาษาอีสาน หมายถึง แผ่นหินตามลำห้วยน้ำตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นหินแผ่นใหญ่หรือเรียกว่า ผลานหิน

ประวัติความเป็นมาของการตั้งหมู่บ้าน
นายไหล นายเขียว ชัยภูมิ นายสุภี นามวงษ์ นางปราณี อุตรพรม เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคนแรก แต่ก่อนมาอยู่แบบนา-ไร่ ต่อมานายไหล สุนชู ได้ขายที่ให้เพื่อนบ้านมาอยู่และได้สร้างหมู่บ้านและทำการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2542 คือนายสมภาร อุตรรม อยู่ในวาระ 5ปี เมื่อ พ.ศ 2547 ได้หมดวาระและเลือกตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทน คือ นายบุญเหลือ เมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 25447 จนถึงปัจจุบัน

สถานที่อ้างอิงทางประวัติศาสตร์
วัดและศาลปู่ตา ผาขาว ถ้ำฤๅษี ตั้งอยู่บนภูเขามีความเชื่อว่า สมัยก่อนมีฤๅษีอยู่ในถ้ำ มีเณรดงน้อย วัดผาขาวไปเที่ยวแล้วตกตายทำให้ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัว ทุกปีจะมีผ้าเหลืองตากอยู่ปากถ้ำ ทุกปีจะมีลูกแก้วลูกไฟขนาดเท่ากำปั้นมือสีเขียวออกมาจากถ้ำทุกวันพระ


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอนาผาขาว โดย กศน.อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย

สิ่งอำนวยความสะดวก