บ้านโนนสวรรค์

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
บ้านโนนสวรรค์ ก็คือบ้านขอนแก่นนั้นเอง ที่แบ่งเป็น 2 หมู่บ้านก็เพราะประชากรมากขึ้น ได้แยกกันโดยแบ่งเขตถนนฝั่งขวามือให้เรียกบ้านขอนแก่น ฝั่งซ้ายมือให้เรียกบ้านโนนสวรรค์

ประวัติบ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 11 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา
บ้านโนนสวรรค์ ก็คือบ้านขอนแก่นนั้นเอง จากการสอบถามผู้นำได้เล่าให้ฟังว่า ที่แบ่งเป็น 2 หมู่บ้านก็เพราะประชากรมากขึ้น ได้แยกกันโดยแบ่งเขตถนนฝั่งขวามือให้เรียกบ้านขอนแก่น ฝั่งซ้ายมือให้เรียกบ้านโนนสวรรค์ ที่ตั้งชื่อก็เพราะบ้านโนนสวรรค์เป็นที่ราบสูง มันเป็นโนนหรือภูนั้นเอง ถ้าเป็นโนนเฉยๆ คงไม่เพราะจึงเติมสวรรค์ต่อท้าย จึงเป็นบ้านโนนสวรรค์จนถึงทุกวันนี้มีนายลิน ราคาแพง เป็นผู้ปกครองบ้านโนนสวรรค์ มี 229 ครัวเรือน มีประชากร 627 คน

สถานที่สำคัญที่ควรทราบ
- สถานที่สำคัญ ทั้งการศึกษา วัด อนามัย ใช้ร่วมกันกับบ้านขอนแก่นอาชีพหลักของบ้านโนนสวรรค์ การทำไร่ ทำนา ไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่ว ยางพาราและอื่นๆอาชีพเสริมปัจจุบัน ขายล็อตเตอร์รี่ เป็นหมู่บ้านที่เศรษฐกิจดี เอาอะไรไปขายได้ขายดีมากการศึกษา จบประถมในโรงเรียนหมู่บ้าน ส่งลูกเรียนตามโรงเรียนที่นิยมและตามฐานะ ซึ่งขึ้นอยู่ตามศักยภาพของครอบครัวศาสนาที่นับถือ ร้อยละ 95 % นับถือศาสนาพุทธระดับความเป็นอยู่ของประชากร เรียบง่าย ตามอัตภาพ รักบ้านเกิด ถิ่นฐาน เอื้อเฟื่อเผื่อแผ่ประเพณีต่างๆ เหมือนกับชุมชนอื่นๆ เช่น แต่งงาน บายศรีสู่ขวัญ ขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ


ผู้ให้ข้อมูล นายลิน ราคาแพง

สิ่งอำนวยความสะดวก