เที่ยวแสงภา ที่นาแห้ว ชมวัดศรีโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
Gotoloei จะพาทุกท่านมารู้จักกับวัดเก่าแก่ของตำบลแสงภา ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี นั้นก็คือ วัดศรีโพธิ์ชัย

นาแห้ว อำเภอเล็ก ๆ ที่เงียบสงบของจังหวัดเลย เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก วันนี้ Gotoloei

จะพาทุกท่านมารู้จักกับวัดเก่าแก่ของตำบลแสงภา ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี นั้นก็คือวัดศรีโพธิ์ชัย นั้นเองครับ

ความงามท่ากลางธรรมชาติ และประเพณีที่งดงามคือ จุดที่น่าสนใจของที่นี่ ประวัติวัดศรีโพธิ์ชัยจะมีที่มาอย่าไรนั้น

มาดูกันครับ

97.jpg


วัดศรีโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สร้างมาพร้อมกับ
วัดโพธิ์ชัยบ้านนาพึง อำเภอนาแห้ว ชุมชนหมู่บ้านแสงภา เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ มีอายุกว่า 400 ปีแล้ว

DSC_0671.jpg


วัดศรีโพธิ์ชัยเริ่มสร้าง เมื่อพ.ศ. ๒๐๙๐ ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ผู้ริเริ่มเข้ามาตั้งรกรากเป็นนายพรานชื่อ เซียงภา ข้ามมาจากฝั่งลาว
(ประเทศสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว) เข้ามาล่าสัตว์ เมื่อพบทำเลเหมาะสมจึงได้ชักชวนชาวบ้านคนอื่นๆ เข้ามาตั้งบ้านเรือน
แล้วตั้งชื่อว่าบ้านเซียงภา ต่อมาจึงเพี้ยนเป็นแสงภาและสร้างวัดศรีโพธิ์ชัยขึ้นเป็นที่สักการะและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน

DSC_0660.jpg


สถานที่น่าสนใจ พระอุโบสถ นมัสการหลวงพ่อเพชร และชมพระอุโบสถ ที่มีลักษณะของพระอุโบสถ์คล้ายวัดเชียงของเมืองหลวงพระบางประเทศลาว
สถาปัตยกรรมในจังหวัดเลยที่สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.๒๑๙๗ ปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา ศิลปะล้านช้างและศิลปะจีน
ภายนอกอาคาร เช่นส่วนหน้าบัน คันทวย มักจะตกแต่งด้วยการสลักลายเป็นลายก้านขด กระหนก นาคเคล้า ภาพรามเกียรติ์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
เทวดาประจำปีนักษัตร และสัตว์จำพวกสิงห์ กระรอก นกไต่และเกาะไปตาเถาว์ลายผสมกับ ลายเก๋งจีน วิหารจำลองในวัดศรีโพธิ์ชัย

98.jpg


วิหารจำลองสร้างขึ้นตามคติการสร้างอาคารถวายวัดเพื่อเป็นพุทธบูชา แต่ผู้สร้างมีทุนทรัพย์น้อย จึงสร้างอาคารจำลองถวายแทน รูปแบบของวิหารจำลองมักลอกเลียนแบบอาคารของจริงที่สร้างในสมัยนั้น ตกแต่งด้วยการสลักลวดลาย ฉลุปิดทองตามส่วนสำคัญ ได้แก่ หน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่าง คันทวย หัวเสา เครื่องสูงจำลอง เครื่องสูงจำลอง ประกอบไปด้วยมงกุฎ บังสูรย์ บังแทรก จามร และธารพระกร ทำจากไม้ เขียนลายรดน้ำบนพื้นรักสีดำหรือแดง ปิดทอง และแกะสลักเป็นสัญลักษณ์แทน

96.jpg


พระพุทธเจ้า ห้าพระองค์ มักจะทำเป็น ๒ ชุด นำไปตั้งข้างฐานชุกชีที่ตั้งพระประธานในวิหารหรืออุโบสถ ข้างละชุด ที่สำคัญได้แก่ เครื่องสูงจำลองวัดโพธิ์ชัยบ้านนาพึง และวัดศรีโพธิ์ชัยบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว พระพุทธรูปปางประทานอภัย ชนิดไม้ประดับกระจก เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ? ๒๕ ฐานสูง ๑๙๗ เซนติเมตร สูง ๖๖.๕ เซนติเมตร ฐานรองรับสูง ๖๒ เซนติเมตร กว้าง ๓๖.๕ เซนติเมตร

DSC_0819.jpg


การเดินทาง : มาจากทางด่านซ้าย ขึ้นมาผ่านอำเภอนาแห้ว ตรงมาร่อยๆ จนถึงบ้านแสงภา-หัวนา จะเห็นวัดศรีโพธิ์ชัยแสงภา อยู่ฝั่งซ้าย

ที่มา

http://cac.kku.ac.th

http://lei.onab.go.th

สิ่งอำนวยความสะดวก