บ้านคกมาด

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
มีพ่อค้าเรือโป๊ะนำเอาสิวมา ( มาด ) มาจากเมืองหลวงพระบางเพื่อนำไปขายที่หนองคาย มาถึงบริเวณแห่งนั้นเรือเกิดล่มเพระมีน้ำวน ( คก ) จึงตั้งชื่อบ้านว่าบ้านคกมาด

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
มีพ่อค้าเรือโป๊ะนำเอาสิวมา ( มาด ) มาจากเมืองหลวงพระบางเพื่อนำไปขายที่หนองคาย มาถึงบริเวณแห่งนั้นเรือเกิดล่มเพระมีน้ำวน ( คก ) จึงตั้งชื่อบ้านว่าบ้านคกมาด คนเดิมอพยพมาจากบ้านบุ่งหม่า ชื่อนายจันทร์ บัวขาว ได้ไปแต่งงานอยู่บ้านท่าลี่ และได้พาครอบครัวมายุที่ห้วยพอด และมีนายสี เสริฐมีมาจากบ้านผ่าแบ่น มาอยู่และได้ชวนนานจันทร์ บัวขาวมาอยู่ด้วยกัน ต่อมาก็มี 3 พี่น้องอพยพมาจากดเมืองหลวงพระบางมาอยู่ก็เลยสร้างบ้านเรือนขึ้นและตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2445
ทำเนียบผู้ใหญ่บ้าน
1.นายสี เสริฐมี 2. นายจันทร์ บัวขาว
3.นายเติม ทุมสงคราม 4. นายขาลวัน สืบหาย
5. นายขาล เพ็งมา 6. นายตา ทุมมาลา
7. นายเพ็น ทุมก่ำ 8. นายกง สีคำ
9. นายสุรชาติ อารมณ์พิจีตร 10. นายเฝือ สีคำ
11. นายล้วน นาควิทย์
สถานที่สำคัญ
วัด 2 แห่ง
1. วัดไพศาลศักดาราม
2. วัดชัยมาศ
โรงเรียน 1 แห่ง โรงเรียนบ้านคกมาด


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน โดย กศน.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก