บ้านห้วยลาดใต้

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
ห้วย คือ ลักษณะของแม่น้ำลำธาร ลาด คือ ลักษณะของแม่น้ำที่ไหลผ่านลานหินลาดจำนวนมาก ใต้ คือ ยึดบ้านผาขาวเป็นหลักเพราะอยู่ตอนใต้ของบ้านผาขาว

ประวัติบ้านห้วยลาดใต้
หมู่ที่ 8 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
ห้วย คือ ลักษณะของแม่น้ำลำธาร
ลาด คือ ลักษณะของแม่น้ำที่ไหลผ่านลานหินลาดจำนวนมาก
ใต้ คือ ยึดบ้านผาขาวเป็นหลักเพราะอยู่ตอนใต้ของบ้านผาขาว

ประวัติความเป็นมาของการตั้งหมู่บ้าน
บ้านห้วยลาดใต้แต่ก่อน เมื่อ พ.ศ 2511 โดยนายหมัด อุตสานอก นายอิ่น บุญชิต นายแจ่ม ต่อศรี ซึ่งได้ย้ายภูมิลำเนามาจากจังหวัดชัยภูมิ สร้างที่อยู่อาศัยขึ้นจึงเกิดเป็นหมู่บ้าน ต่อมาได้ขยายมีครัวเรือนเพิ่มขึ้นจนเป็นหมู่บ้าน บ้านห้วยลาดใต้ เมื่อก่อนเป็นบ้านฝากของบ้านผาขาว เมื่อ 22 มีนาคม 2523 ได้แยกออกจากผาขาวเป็นบ้านห้วยลาดใต้ หมู่ 8 ผู้ใหญ่คนแรก คือ นายถนอม ต่อศรี และนายมิตรชัย สมหวัง นายสุรพล ตามลำดับ


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอนาผาขาว โดย กศน.อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย

สิ่งอำนวยความสะดวก