วัดโพนชัย อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
วัดโพนชัย เป็นอีกวัดที่ควรค่าแก่การไปชม ไหว้พระขอพร สถานที่แนะนำไหว้พระ 9 วัด

เป็นที่รู้ดีกันว่าพระยาศรีอรรคฮาด ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงคาน ได้สร้างวัดหลายวัดในเชียงคาน ที่สวยงามมากมายหลายที่

อีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญก็คือวัดโพนชัย เป็นอีกวัดที่ควรค่าแก่การไปชม ไหว้พระขอพร สถานที่แนะนำไหว้พระ 9 วัด

เมื่อมาเชียงคานแล้วอย่าลืมที่จะมาแวะเวียนนะครับ

DSC_0147.jpg


วัดโพนชัย

วัดโพนชัย ตั้งอยู่บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443

โดยมีพญาผ่อจานญา ( ญาครูญา) และพระยา ศรีอรรคฮาด ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงคานในสมัยนั้น

DSC_0158.jpg


เป็นผู้ก่อสร้างขึ้นคู่กับเมืองเชียงคานเพื่อให้บ่าวไพร่ได้เข้าไปบำเพ็ญกุศลภายในวัด ตลอดถึง การพักอาศัย พร้อมทั้งเป็น

สถานที่ประชุม ปรึกษาหารือข้าราชการต่าง ๆ ให้กับชาวบ้านด้วย เพระในสมัยโบราณจะอาศัยศาลาวัดเป็นจุดรวมของ

ประชาชนจึงนิยมสร้างวัดใกล้กับที่ว่าการของเจ้าเมืองต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2452 เมืองเชียงคานซึ่งมีพระยาศรีอรรคฮาดเป็นเจ้าเมือง

DSC_0163.jpg


ได้ตั้งเป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดเลย และพระยาศรีอรรคฮาดได้รับตำแหน่งเป็นนายอำเภอคนแรกของเชียงคาน

ในสมัยก่อนอาณาเขตของวัดโพนชัยจะติดกับที่ทำการของพระยาศรีอรรคฮาด(ปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านเชียงคานปทุมมาสงเคราะห์)

ต่อมาเพื่อความเจริญของอำเภอทางวัดจึงได้แบ่งปันพื้นที่ี่บางส่วน ให้กับส่วนราชการเพื่อสร้างการประปาเชียงคานขึ้น

DSC_0162.jpg


และมีบางส่วนได้ถูกบุกรุกเป็นที่ทำกินจึงทำให้วัดโพนชัย มีสถานที่เหลือเพียง 9 ไร่

และสมัยพระยนต์เป็นเจ้าอาวาสได้มีการขยายอาณาเขตวัดออกอีก 4 ไร่ 30 ตารางวาครั้งต่อมาเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

(พระครูมงคลโชติคุณ) เห็นว่าเนื้อที่ของวัดไม่พอกับการปลูกสร้างกุฏิและทำกิจกรรมต่าง ๆ

จึงได้มีการขยายเขตเพิ่มขึ้นอีก 4 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่ 30ตารางวาสิ่งอำนวยความสะดวก