วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
Na An, Mueang Loei District, Loei 42000,
โทร:
042832496
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ

ตั้งอยู่เลขที่ 97 บ้านขอนแดง ถนนเจริญรัฐ หมู่ 2 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ปัจจุบันมี พระครูวิมลโพธิสาร เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ และเจ้าคณะอำเภอเมืองเลย


ประวัติวัด

วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดบ้านขอนแดง" แต่เดิมชื่อว่าวัดโพธิ์ศรี เพราะบริเวณตั้งวัดมีต้นโพธิ์ต้นใหญ่อยู่ใจกลางวัด เจ้าอาวาสจึงตั้งชื่อตามต้นโพธิ์ว่าวัดโพธิ์ศรี เนื่องจากเป็นชื่อที่ซ้ำกันมาก ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อวัด เป็นชื่อว่า "วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ" อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิ ศาลาเอนกประสงค์ โรงครัว ปูชนียวัตถุสำคัญ ได้แก่ เจดีย์วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ


ประวัติพระครูวิมลโพธิสาร

พระครูวิมลโพธิสาร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 บ้านเลขที่ 62 หมู่ 4 บ้านห้วยฮ่อม ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย บิดาชื่อ นายขาน มูลที มารดาชื่อ นางคำมี มูลที


การศึกษา

พ.ศ. 2525 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี

พ.ศ. 2528 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท

พ.ศ. 2530 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก

พ.ศ. 2537 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้นที่ ก.ศ.น.

พ.ศ. 2541 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีวิชัยวนาราม

พ.ศ. 2546 สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

พ.ศ. 2548 สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย


ตำแหน่งหน้าที่การงาน

พ.ศ. 2522 เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชน ตำบลนาอาน และกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมเสนาหลวง จังหวัดอุดรธานี

พ.ศ. 2525 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ บ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

พ.ศ. 2548 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลนาอานเขต 1


สมณศักดิ์

พ.ศ. 2557 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเป็น พระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทินนาม"พระครูวิมลโพธิสาร"

สถานที่ตั้ง

วัดโพธิ์ศรีสมโพธิตั้งอยู่ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000


การเดินทาง

หากเดินทางจากอำเภอเมืองเลย (หน้าศาลากลาง) ใช้เส้นทางหมายเลข 201 ถนนมลิวรรณ ไปทางอำเภอวังสะพุง ตรงไปตามเส้นทาง ผ่านสถานีขนส่งรถโดยสารจังหวัดเลย เลี้ยวซ้าย ข้างร้าน P-mart (ถนนเจริญรัฐ 9) เมื่อถึงทางแยกเลี้ยวขวาตรงตามเส้นทางเรื่อยๆ ประมาณ 2.6 กิโลเมตร จะพบวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ อยู่ฝั่งซ้ายมือ


เบอร์โทรศัพท์

042 832 496
สิ่งอำนวยความสะดวก