บ้านห้วยลาด

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
การตั้งชื่อของหมู่บ้าน เนื่องจากลำน้ำที่ไหลจากหมู่บ้าน มีหินที่ลาดเอียงตามลำน้ำและเป็นต้นน้ำป่าสัก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วยลาด โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อว่า นายสีดา

ประวัติบ้านห้วยลาด
หมู่ที่ 6ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
ห้วย หมายถึง ลำน้ำที่ไหลจากภูเขา
ลาด หมายถึง เทต่ำเรื่อยไป ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะของพื้นที่ของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเนินเขา ดังนั้นในลำห้วยจังเทลาดลงตามพื้นที่ลาดชันนั้น

ประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน
เมื่ออดีตพ่อโซ้นออน พ่อไสย พ่อหม่อน เซียงจันที แม่นางเมี่ยง ซึ่งทั้งหมดเป็นญาติกัน ได้ย้ายถิ่นฐานที่ทำกินมาจากบ้าน “เก่าไข่หนุ่น” อยู่ทางด้านตะวันตกของหมู่บ้านประมาณ 800 เมตร (ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ห้วยสามคบ ต่อมาก็ได้มีชาวบ้านจากบ้าน กกแคน บ้านเก่าหัวฟานมาร่วมอาศัยอยู่อีก 2 ครัวเรือนและได้อยู่ขยายที่ทำกินมาจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน การตั้งชื่อของหมู่บ้าน เนื่องจากลำน้ำที่ไหลจากหมู่บ้าน มีหินที่ลาดเอียงตามลำน้ำและเป็นต้นน้ำป่าสัก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านห้วยลาด โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อว่า นายสีดา ไม่ทราบนามสกุล

สถานที่ท่องเที่ยว
ตาดไข่หนุ่น อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านประมาณ 800เมตร ลักษณะเป็นโขดหิน สูงประมาณ5เมตร เป็นชั้นหิน 4 ชั้น ด่านล่างของตาดเป็นแอ่งน้ำ ลำน้ำมีโขดหินใหญ่ และหินเล็กสลับกันไปการเดินทางไปตาดไข่หนุ่น ต้องเดินทางเท้าเท่านั้น
ตาดใส่กลอย อยู่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านประมาณ500 เมตร จะมีแยกทางด้านขวาก่อนถึงตาดไข่หนุ่นเดินไปอีกประมาณ 200 เมตร ลักษณะ ของตาดใส่กลอย เป็นน้ำตกชั้นเล็กๆ ชั้นละประมาณ 2-3 เมตร


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย โดย กศน.อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย

สิ่งอำนวยความสะดวก