เด็กวังสะพุงเจ๋ง คว้าเหรียญทองระดับภาค เป็นตัวแทนแข่งขันโครงงานระดับประเทศ

รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบปะชี้แจงนักเรียนหน้าเสาธง

รอบรั้วโรงเรียนเลยพิทยาคม 15 ธันวาคม 2560

นศ.จีนและอังกฤษ ร่วมแสดงวัฒนธรรมจีน ครั้งที่2

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูชมรมนาฏศิลป์

ทีมสื่อสร้างสรรค์รับรางวัลขวัญใจกรรมการ

เลยพิทย์จัดกิจกรรมสอนเสริม Gat-Pat ครั้งที่ 1

เลยพิทยาคม จัดอบรมครูไทยใส่ใจการเงิน

ศิษย์เก่าเลยพิทย์มอบเงินบริจาค 72300 บาท

ทันข่าวการศึกษา ข่าวนี้ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม