เด็กวังสะพุงเจ๋ง คว้าเหรียญทองระดับภาค เป็นตัวแทนแข่งขันโครงงานระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านซำนกจิบได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ต่อไป51604.jpg

โดยในการแข่งขันระดับภาค ครั้งนี้

แข่งทั้งหมด 61 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ตัวแทนเขตละ 1 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านซำนกจิบ เป็นตัวแทน จาก สพป.เลย เขต2 ทั้งสิ้น 2 รายการ
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดีบชั้นประถมศึกษา
2. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา51609.jpg

แข่งขันที่โรงเรียนสนามบินจังหวัดขอนแก่น แข่งกันทั้งหมด 61 โรงเรียน
จากทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า โรงเรียนบ้านซำนกจิบ
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากรายการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
ผลสรุปคือได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อ
ที่เมืองทองธานี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี 2561