รอบรั้วโรงเรียนเลยพิทยาคม 15 ธันวาคม 2560

1.JPG
กิจกรรมการจัด อบรมติวความรู้สู่มหาลัย (O-NET)รายวิชาดาราศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการจัด อบรมติวความรู้สู่มหาลัย (O-NET)รายวิชาดาราศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดย คุณครูภัทร สุขผุย และคุณครู พัสกร กมลรัตน์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม
ชมภาพกิจกรรม

2.JPG

คณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคมได้เดินประเมินฐานการเรียนรู้ที่จะเป็นฐานการศึกษาดูงานในแต่ล่ะฐานในโรงเรียนเลยพิทยาคม
คณะผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ทำการเดินการประเมินฐานการเรียนรู้ที่จะเป็นฐานการศึกษาดูงานในแต่ล่ะฐานในโรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

3.JPG

การประชุมคณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับ การขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)สู่สุขภาพและความมั่นคง
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มีการประชุมคณะครูและนักเรียนเกี่ยวกับ การขับเคลื่อน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)สู่สุขภาพและความมั่นคง วันที่ 15 ธันวาคม 2560
ชมภาพกิจกรรม

4.JPG

การประชุมนักการภารโรงเลยพิทยาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพอาคารสถานที่ ที่แขกจะมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้บริหารโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้มีการประชุมนักการภารโรงเลยพิทยาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพอาคารสถานที่ ที่แขกจะมาศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชมภาพกิจกรรม
อขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : โรงเรียนเลยพิทยาคม