ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูชมรมนาฏศิลป์

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูชมรมนาฏศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 “ต่อยอดความคิด พิชิตเหรียญทอง มองศิลป์ถิ่นอีสาน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : โรงเรียนเลยพิทยาคม