นศ.จีนและอังกฤษ ร่วมแสดงวัฒนธรรมจีน ครั้งที่2

นักศึกษาสาขาภาษาจีน และภาษาอังกฤษเพภื่อการสื่อสารเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาและการแสดงวัฒนธรรมจีนครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยความร่วมมือของสถาบันขงจื้อและสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท
ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก :มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย