บ้านพัฒนาภิรมณ์

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.บุฮม อ.เชียงคาน เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
นายอำเภอเชียงคานเป็นผู้ตั้งชื่อหมู่บ้านให้โดยให้เหตุผลว่า เป็นชื่อที่มีความหมายดี หมายถึงความเจริญก้าวหน้าของคนในหมู่บ้าน ทางด้านจิตใจเศรษกิจ ความอกทนมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร ที่ต้องอาศัยความขยัน อดทนและจิตใจที่เข็มแข็

ประวัติศาสตร์บ้านพัฒนาภิรมณ์

หมู่ที่ 7 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านพัฒนาภิรมณ์

นายอำเภอเชียงคานเป็นผู้ตั้งชื่อหมู่บ้านให้โดยให้เหตุผลว่า เป็นชื่อที่มีความหมายดี หมายถึงความเจริญก้าวหน้าของคนในหมู่บ้าน ทางด้านจิตใจเศรษกิจ ความอกทนมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร ที่ต้องอาศัยความขยัน อดทนและจิตใจที่เข็มแข็งอย่างมาก

บ้านวัฒนาภิรมณ์ เป็นบ้านที่ก่อตั้งใหม่แยกจากมาบุฮมออกมาเมื่อ พ.ศ. 2534 บ้านบุฮมเมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว มีพี่น้องสามคนเป็นชาวลาวพรวนพี่คนโตชื่อท้าวบัวโฮม คนกลางชื่อท้าวบัวฮอง น้องเล็กชื่อท้าวบัวเฮียว ล่องแพไม้ขนาดใหญ่ ล่องลงมาตามแม่น้ำโขงจากเทือก ธิเบตเป็นเวลาหลายวันหลายคืนมาจนถึงเมืองหลวงพระบาทประเทศลาวและล่องต่อลงมามาจนถึงปากห้วยน้ำสวย และได้พังอยู่ที่ปากห้วยน้ำสวย เป็นเวลาหลายวัน พี่น้องสามคนได้ปรึกษาหารือกันว่า จะแยกย้ายกันตั้งหมู่บ้าน และตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของแต่ล่ะคน ต่อมาได้ข่าวว่าจะมีพวกฮ้อมาตีเอาหมู่บ้านต่างๆ ไปเป็นเมืองขึ้นจึงได้อพยพมารวมกันอยู่ที่บ้านของท้าวบัวโฮม ผู้เป็นผู้ใหญ่ลำดับผู้นำ

1. นายรัก ยาที

2. กำนันสุมาลี สิมมี ถึงปัจจุบัน


สถานที่สำคัญในชุมชน

ดงมะขามโบราณสถานบ้านดงมะไฟ วัด คกเบ้า โรงเรียนจำนวน 1 แห่งข้อมูลจากประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน โดย กศน.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก