บ้านศรีพัฒนา

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.จอมศรี อ.เชียงคาน เลย 42110
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
ศรี หมายถึง หมู่บ้านที่เป็น ศิริมงคล ความเจริญพัฒนา ความหมายว่าทำให้เจริญ คือทำให้งอกงามเติบโตได้มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงชื่อบ้านศรีพัฒนา เพื่อความเป็น ศิริมงคลแก่หมู่บ้าน

ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน

ศรี หมายถึง หมู่บ้านที่เป็น ศิริมงคล ความเจริญพัฒนา ความหมายว่าทำให้เจริญ คือทำให้งอกงามเติบโตได้มากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงชื่อบ้านศรีพัฒนา เพื่อความเป็น ศิริมงคลแก่หมู่บ้าน

บ้านศรีพัฒนาหมู่ที่ 5 แยกการปกครองจากบ้านนาศรี หมู่ที่ 1 ตำบล จอมศรี โดยมีลำห้วยหินซาเป็นเส้นแบ่งหมู่บ้านเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2528 โดยมีนายบุญตา มีมูล มาสร้างบ้านเป็นคนแรก จากนั้นก็มีพ่อเฒ่าชอบ พ่อเฒ่าริน พ่อเฒ่าโสภา พ่อเฒ่าบัน มาสร้างบ้านอยู่และมีประชาชนย้ายเข้ามาเรื่อยๆ เหตุที่ชื่อหมู่บ้านศรีพัฒนาก็มาจากชาวบ้านต้องการให้หมู่บ้าน มีแต่ความเจริญและเป็น ศิริมงคล แก่หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายคำยอง มีมูล ผู้ใหญ่บ้านคนที่สองคือ นายชอบ กรมทอง ดำรงตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2539 ผู้ใหญ่บ้านคนที่สามคือ นายกรีม บุญทอง ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. 2544 ผู้ใหญ่บ้านคนที่สี่คือ นาย นายเสด็จ ชัชวาลย์ คนปัจจุบันดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2549 บ้านศรีพัฒนาได้แบ่ง คุ้มการปกครองออกเป็น 5 คุ้ม

1. คุ้มราชประชา

2. คุ้มสมานมิตร

3. คุ้มจิตแจ่มใส

4. คุ้มร่วมใจสามัคคี

5. คุ้มอยู่ดีมีสุข


สถานที่สำคัญในชุมชน

วัดราษฎร์บำรุงธรรม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 สร้างขึ้นในสมัยผู้ใหญ่ คำยอง มีมูล ที่เป็นคนพามาตั้ง มีเจ้าอาวาสรูปแรก ที่มาอาศัยก่อน คืออาจารย์นิรันทร์ ปัจจุบันมีรูปเดียวคือ อาจารย์พิบูรณ์ การสร้างวัดของชาวบ้าน นั้นก็มาจากความตั้งมั่น ในแรงศรัทธาของชาวบ้านทุกคน

หนองเงิบ หนองคือแหล่งที่มามีลักษณะคล้าย บึงหรือป่าโป่งซำชิ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ หนองเงิบเป็นแหล่งน้ำ และเป็นต้นน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ศรีพัฒนาซึ่งเป็นแม่น้ำที่สำคัญสำหรับชาวบ้านในการทำการเกษตร ประวัติของแม่น้ำนั้นมาจากชาวบ้านเรียกว่าเป็นหนองน้ำที่เชื่อกันมีผีมาอยู่บริเวณนั้น ซึ่งเป็นหนองน้ำที่ดูเหมือนเป็นน้ำวนและมีปลาอาศัยอยู่มากมาย เมื่อชาวบ้านเห็นก็เลยพากันไปจับปลาเพื่อทำเป็นอาหาร แต่ก็ไม่ได้ปลาแม้ตัวเดียว เหตุนี้จึงได้ตั้งชื่อแหล่งน้ำนี้ว่าหนองเงิบ

โรงเรียนบ้านนาสี สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2478 ชื่อว่าโรงเรียนบ้านนาสี มีครูใหญ่คนแรกชื่อนายหำ สอนสุภาพ รำรงตำแหน่งปี พ.ศ. 2478 และเมื่อปี พ.ศ. 2509 ก็ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงเปลี่ยนชื่อว่าโรงเรียนบ้านนาสี (สลากกินแย่งสงเคราะห์ 59 ) เดิมเป็นพื้นที่บ้านนาศรีหมู่ที่ 1


ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน โดย กศน.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก