บ้านใหม่ตาแสน

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน เลย 42110
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

ประวัติศาสตร์บ้านใหม่ตาแสน

หมู่ที่ 4 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านใหม่ หมายถึง ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกัน

ตาแสง หมายถึง ชื่อของบุคคลที่ใช้เรียกหรือตั้งขึ้นของผู้สูงอายุที่ชาวบ้านนับถือ

นายบุษบา พาหวัน หรือตาแสงคือบุคคลที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ตาแสง ( สาเหตุที่ตั้งชื่อใหม่ตาแสงจั้งตามชื่อของบุคคลที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ตาแสง ชื่อว่าตาแสง )หรือนาบุษบาเดิมอาศัยอยู่บ้านนาซ่าว ม.1 ตำบลนาซ่าวมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และได้นำ วัว ควาย มาเลี้ยงบริเวณที่ตั้งบ้านใหม่ตาแสงปัจจุบันนี้ต่อมา ได้อพยพครอบครัวมาอยู่บริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และในปี 2459 ได้มีชาวบ้านนาซ่าอพยพเข้ามาอยู่รวมอีก 5 ครัวเรือน นายบุษบา พาหวัน หรือตาแสงมีวัว100 ตัว มีควาย 60 ตัว มีม้า 4 ตัวบริเวณนี้มีเสือมาชอบไล่กัดสัตว์เลี้ยง ของชาวบ้าและกัดคนด้วยดั้งนั้นชาวบ้านจึงทำคอกวัวไว้สูงๆและปลูกนามตะบองเพชรไว้ข้างนอกด้วยกันเสือเข้าไปกัดวัว

อยู่มาได้ 11 ปี ก็มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นพร้อมกับตั้งชื่อหมู่บน นายมัน แดงทอง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแล้ว ชื่อหมู่บ้านตั้งชื่อตามชื่อของนายบุษบา(หรือตาแสง)ผู้ตั้งหมู่บ้านคนแรกคือตาแสงจึงได้ชื่อหมู่บ้านว่า บ้านใหม่ตาแสง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านนาซ่าวปัจจุบัน


สถานที่สำคัญในชุมชน

วัดป่าแสงธรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2483สร้างขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านอนหมู่ที่ 4 ตำบลนาซ่าว การบริหารและการปกครอง เจ้าอาวาสวัดรูปแรกคือ พระครูโสภน สังฆกิจและพระอาจารย์พระบุญมา จารุวณโณ เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันข้อมูลจากประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน โดย กศน.อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก