บ้านใหม่ศาลาเฟื่อง

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน เลย 42110
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

ประติศาสตร์บ้านใหม่ศาลาเฟือง

หมู่ที่ 5 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน

ใหม่ศาลาเฟือง หมายถึง สิ่งที่ปลูกสร้างที่ทำขึ้นมาใหม่ศาลาพักริมทางโดยใช้ฟางข้าวมุงเป็นหลังคา(หรือชาวบ้านเรียกว่าเฟือง ) บ้านใหม่ศาลาเฟือง หมู่ที่ 5 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยเริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2390 โดยมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากบ้านวังสามพัน เมื่อปี่ พ.ศ. 2458 กรมทางหลวงแผ่นดินได้สร้างถนนเส้นทางสายเลย – เชียงคาน จึงได้ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันสร้างศาลาริมทางขึ้นหลัง เพื่อเป็นที่ให้คนที่สัญจรไปมาได้พักอาศัย/รอขึ้นรถ โดนใช้ฟางข้าวมุงหลังคา (ชาวบ้านเรียกเฟือง) จึงตั้งชื่อว่าบ้านใหม่ศาลาเฟือง และเรียกขานมาจนถึงปัจจุบัน

บุคคลกลุ่มแรกที่ตั้งหมู่บ้านคือนายสี คำม่วนที่อพยพมาจากบ้านวังสามพัน หนีโรคฝีดาษระบาดมาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเลยขุนสุวันเป็นผู้ใหญ่บ้าน จนถึงปัจจุบันนายทอนไข มีเพชร เป็นผู้ใหญ่บ้านกรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินซึ่งผ่านทางบ้านใหม่ได้ทำศาลาเล็กๆ ไว้หลบแดด หลบฝน หลังคาของศาลาทำด้วยฟางหรือเฟือง จึงเรียกชื่อศาลานั้นว่าศาลาเฟืองชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านใหม่ศาลาเฟือง


สถานที่สำคัญในชุมชน

วัดศรีโพธิ์ชัย มณฑปแก้ว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2448 สร้างขึ้นเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้าน ชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธา หมู่ที่ 5 ตำบลนาซ่าว การบริหาและการปกครองเจ้าอาวาสวันรูปแรกคือพระครูสำรวย และพระอาจารย์จันแดงทันตะจิตโต เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันข้อมูลจากประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน โดย กศน.อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก