อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" และ "สพฐ.ดีเด่น" ณ ที่ โรงเรียนเชียงคาน