รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบปะชี้แจงนักเรียนหน้าเสาธง

น้ำแข็งและน้ำดื่ม ณภัทรา คุณภาพสูง คุ้มราคา ผลิตจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO