รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบปะชี้แจงนักเรียนหน้าเสาธงน้ำแข็งและน้ำดื่ม ณภัทรา คุณภาพสูง คุ้มราคา ผลิตจากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง RO