เที่ยวท่าลี่ ที่ภูผาแง่ม มะค่ายักษ์ ท่องเที่ยวชุมชนของคนท่าลี่ ณ บ้านยาง กกก้านเหลือง

สำหรับแฟนๆ Gotoloei หลายๆท่านคงอาจจะจำภูเขาที่ทีมงานพิชิตที่ท่าลี่ได้ นั้นก็คือภูผาแง่ม ภูผาแง่ม แีกหนึ่งแล่งท่องเที่ยวของทาลี่
ในวันนี้ทางชุมชนบ้านยางได้ จับมือกัน สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของท่าลี่ ในนามของ "ชมรมท่องเที่ยวภูผาแง่ม มะค่ายักษ์" เพื่อดเนินการท่องเที่ยว
บนยอดภูผาแง่ม และต้นมะค่ายักษ์ และเปิดตัวเป็นสถานทีท่องเที่ยวของท่าลี่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 วันนี้ Gotoloei จะมาเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับ
ภูเขาสูงลูกนี้ "ภุผาแง่ม"48364825_379850746117860_748599652797906944_n.jpg

ภูผาแง่มตั้งอยุ่ที่ บ้านยาง หมู่ 5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย การเดินทางสามารถใช้เส้นทาง เชียงคาน-ท่าลี่ เมืองเลย-ท่าลี่ และภูเรือ-ท่าลี่ ทั้งนี้อยู่ที่คนสะดวกนะครับ ในการท่องเที่ยวจะมีชุมชนเป็นผู้บริการในนามของ "ชมรมท่องเที่ยวภูผาแง่ม มะค่ายักษ์" โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ52508041_413686549400946_1579748912032382976_n.jpg

ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภูผาแง่ม
พักค้าแรม 1 ท่านราคา 890 บาท สองท่านขึ้นไป690 บาท/คน รับนักท่องเที่ยวค้างแรมได้วันละไม่เกิน 30 คน
สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. อาหาร 2 มื้อ เย็น+เช้า/น้ำดื่ม

2. เต๊นท์ /ถุงนอน /แผ่นรองนอน
3. ประกันภัยอุบัติเหตุ
4. รถรับส่งไป-กลับ
5. อุปกรณ์ส่องสว่าง

สำหรับคนที่ไม่ต้องการค้างคืน ราคา 350บาท/คน
ขึ้นได้ตั้งแต่ 05.00 น. -13.00 น. ลงไม่เกิน 6 โมงเย็น ในราคานี้จะได้อาหาร 1 มื้อ พร้อมน้ำดื่ม47687495_378166102952991_3853286405606211584_n.jpg

โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมาเตรียมความพร้อม และขึ้นรถที่ "วัดพระธาตุอุโมงค์" สำหรับท่านที่พักค้าแรมต้องมาถึงจุดเตรียมพร้อม ก่อน 14.00 น. หากเกินเวลา จะไม่สามารถพาขึ้นไปยังยอดภูได้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สำหรับท่านที่ ไปกลับ ขึ้นได้ตั้งแต่ 05.00 น. -13.00 น.49844881_2161024784226966_5323593709780992000_n.jpg

ในการเดินทางขึ้นภูผาแง่มจะเดินทางโดยใช้รถแต๊ก (หรือรถซิ่ง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที และเดินเท้าอีก 45 นาที48364825_379850746117860_748599652797906944_n.jpg
การท่องเที่ยวภูผาแง่มมีระเบียบและข้อปฏิบัติดังนี้
1. นักท่องที่ยว ทุกท่านที่จะมาเที่ยว จะต้องแจ้งชมรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. นักท่องเที่ยวจะต้อง ชำระค่ามัดจำ ประกอบด้วยค่าอาหารเครื่องดื่มและประกันภัย เป็นจำนวนเงิน 500 บาท/ราย
3. กรณีเป็นสุภาพสตรี จะต้องมีเพื่อนมาด้วยเท่านั้น หากมาเพียงคนเดียวทางชมรมขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับ
เนื่องด้วยเหตุผลด้านความเหมาะสม เว้นแต่วันนั้นจะมีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มที่มีสุภาพสตรีมาด้วย
4. ทางชมรมท่องเที่ยวภูผาแง่ม มะค่ายักษ์ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆหากเกิดจากการลักลอบขึ้นไปท่องเที่ยวโดยไม่ผ่าน
ทางชมรมหรือไม่แจ้งให้ชมรมรับทราบ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย66298435_2387154954674074_8737475299962257408_n.jpg

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบภูเขา และธรรมชาติ แนะนำที่นี่เลยครับ มีทุก รูปแบบให้สัมผัส และท่านจะถูกสะกด
สนใจท่องเที่ยวติดต่อได้ที่
0637323245
0935211664 ผู้ใหญ่โรจน์
ขอบคุณภาพจาก ชมรมท่องเที่ยวภูผาแง่ม-มะค่ายักษ์
ไปถั่วทีปนักท่องเที่ยวสัญชาติไทย