บ้านโป่ง

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
ตามคำบอกเล่าบริเวณหมู่บ้านมีโป่งดิน และน้ำมีรสเค็ม สัตว์ป่าชอบกิน ดั้งนั้นจึงใช้ โป่ง เป็นชื่อของหมู่บ้าน (โป่ง หมายถึง ดินที่มีเกลือ มีรสเค็ม บ้านโป่ง หมายถึง บ้านซึ่งมีดิน รสเค็ม)

ประวัติบ้านโป่ง

หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


ความหมายของชื่อหมู่บ้าน

ตามคำบอกเล่าบริเวณหมู่บ้านมีโป่งดิน และน้ำมีรสเค็ม สัตว์ป่าชอบกิน ดั้งนั้นจึงใช้ โป่ง เป็นชื่อของหมู่บ้าน (โป่ง หมายถึง ดินที่มีเกลือ มีรสเค็ม บ้านโป่ง หมายถึง บ้านซึ่งมีดิน รสเค็ม)


ประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน

บ้านโป่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อยู่ห่างจากที่ตั้งที่ว่าการ อำเภอด่านซ้ายประมาณ 15 กิโลเมตร เดินชาวหมู่บ้านโป่งย้ายมาจากบ้านห้วยโป่งจำนวน 9 ครอบครัว โดยการนำของเจ้าพ่อหลวงและ อีกกลุ่มย้ายมาจากบ้านห้วยหก โดยการนำของนายหม่าน จันทร์ศรี มาตั้งอยู่รวมกันตรงกลางระหว่างโป่งทองกับหนองดิน ณ บริเวณ ที่ตั้งหมู่บ้านมีหนองน้ำ ซึ่งดินเป็นดินโป่งคือมีรสเค็ม สมัยก่อนเป็นที่สัตว์ชอบมาเลียกินดินเค็มนี้ ชาวบ้านเรียกว่า โป่งสัตว์ ดังนั้น จึงใช้โป่ง ตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้านข้อมูลจากประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย โดย กศน.อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย

สิ่งอำนวยความสะดวก