บ้านใหม่ชัยเจริญ

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
บ้านใหม่ชัยเจริญได้ขอแยกจากบ้านนาอ่างคำมาเป็นบ้านใหม่ชัยเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ประวัติบ้านใหม่ชัยเจริญ

หมู่ที่7 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย


ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านใหม่ชัยเจริญได้ขอแยกจากบ้านนาอ่างคำมาเป็นบ้านใหม่ชัยเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ. ที่เท่าไหร่ไม่ปรากฏให้ทราบแน่ชัดและเป็นมีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเจริญ ทองอ่อน มาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน นางกุหลาบ สายยาว(โดยดูประวัติของบ้านใหม่ชัยเจริญได้ที่ประวัติบ้านนาอ่างคำ)ข้อมูลจากประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเอราวัณ โดย กศน.อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน เล่มที่8 สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก