บ้านผาสามยอด

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
บ้านผาสามยอดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2507 เมื่อปี พ.ศ.2512 แยกออกมาเป็นตำบลผาสามยอด อำเภอวังสะพุง

ประวัติบ้านผาสามยอด

หมู่ที่2 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย


ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านผาสามยอดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2507 โดยมี นายมี พวงพะยอม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกขึ้นกับตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง เมื่อปี พ.ศ.2512 แยกออกมาเป็นตำบลผาสามยอด อำเภอวังสะพุง ต่อมาปี พ.ศ.2534 แยกมาเป็นตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ มีผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันรวม 13 คน และคนปัจจุบันคือ นายสม ซาไซย์ เป็นคนที่ 13ข้อมูลจากประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเอราวัณ โดย กศน.อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน เล่มที่8 สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก