บ้านโนนดินแดง

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
บ้านโนนดินแดงเดิมแยกมาจากบ้านนาอ่างคำ เมื่อปี พ.ศ.2525 จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโนนดินแดง มีน้ำรอบหมู่บ้าน

ประวัติบ้านโนนดินแดง

หมู่ที่6 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย


ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านโนนดินแดงเดิมแยกมาจากบ้านนาอ่างคำ เมื่อปี พ.ศ.2525 มี นายสม เทศตะวงศ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนดินแดงเป็นที่ราบเชิงเขา และมีดินเป็นสีแดงสด จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านโนนดินแดง มีน้ำรอบหมู่บ้าน ปัจจุบันมี นายดำรง วรรณโส เป็นผู้ใหญ่บ้านข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเอราวัณ โดย กศน.อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน เล่มที่8 สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก