บ้านผาสะนา

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
บ้านผาสะนา เดิมอพยพมาจากบ้านหินเกิ้ง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง มีคำขวัญหมู่บ้านดังนี้ “หมู่บ้านน่าอยู่ ภูผาหินงาม เลื่องลือนาม ถ้ำข้าวสารหิน ดินแดนเศรษฐกินพอเพียง”

ประวัติบ้านผาสะนา

หมู่ที่ 4 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย


ประวัติความเป็นมา
บ้านผาสะนา เดิมอพยพมาจากบ้านหินเกิ้ง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อปี พ.ศ.2510โดยการนำของ นายถวิล มูลหา กับพวก พื้นที่ดินเป็นป่าดงดิบมีภูเขาใหญ่ติดกับหมู่บ้านมีลำห้วยซำปลากั้งและลำห้วยกกปกเฒ่าเป็นสายน้ำหลักของหมู่บ้านที่ใช้ทำการเกษตรและทำมาหากิน ภูเขาผาสะนายังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยอยู่หลายชนิดด้วยกันและยังมีแหล่งศึกษาธรรมชาติ คือถ้ำข้าวสารหิน มีคำขวัญหมู่บ้านดังนี้“หมู่บ้านน่าอยู่ ภูผาหินงาม เลื่องลือนาม ถ้ำข้าวสารหิน ดินแดนเศรษฐกินพอเพียง”ข้อมูลจาก ประวัติศาสตร์หมู่บ้านและชุมชนในจังหวัดเลย อำเภอเอราวัณ โดย กศน.อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โครงการหนังสือสามัญประจำบ้าน เล่มที่8 สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย พ.ศ.2553

สิ่งอำนวยความสะดวก