โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลโคกใหญ่

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
หมู่ที่ 1 บ.โคกใหญ่, ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย, 42140
โทร:
042801072
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

สิ่งอำนวยความสะดวก