โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
หมู่ที่ 1 บ.โคกใหญ่ ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่เลย จ.เลย 42150
โทร:
042870136
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ชื่อสถานศึกษา:โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ที่อยู่: หมู่ที่ 1 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ อำเภอ ท่าลี่เลย จังหวัดเลย 42150
โทร. : 042-870136
อีเมล์:

ทางเข้าสถานศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก