โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

สิ่งอำนวยความสะดวก