หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา

ไม่ระบุเวลา

+ เพิ่มสถานที่อื่น ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งลบ

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคบ้านก้างปลา


หลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาค (วัดใต้) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน ปั้นด้วยดินเหนียวขนาดหน้าตักกว้าง 300 เซนติเมตร สูง 390 เซนติเมตร ประดิษฐานอยู่บนฐานอยู่บนฐานชุกชีสูง 120 เซนติเมตร ในอุโบสถ์วัดศรีสัตนาค บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย ตามประวัติเล่าว่า ท้าวอัน และท้าวตุ่น เป็นสหายฮักแพงกัน (เป็นเพื่อนรักกัน) ได้พากันอพยพผู้คนมาจากหลวงพระบางพากันสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ที่เมืองฝาง เมืองหงส์สา และได้พร้อมกันสร้างวัด 2 แห่ง คือ วัดห้วยห้าว และวัดศรีสัตนาควัดห้วยห้าว ได้รับการบูรณะมาตามลำดับ จนระยะหนึ่งเมืองฝาง เมืองหงษ์สา ก็ร้างไป ด้วยเหตุ

เภทภัยจากธรรมชาติ ชาวเมืองป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงอพยพหนีเภทภัย ปล่อยให้เมืองร้างไป ปัจจุบันวัดห้วยห้าวเหลือเพียงผนังก่ออิฐด้านเหนือ และใต้ เหลือด้านละประมาณ 2 เมตร มีเศษอิฐกระจายอยู่ทั่ว และมีใบเสมาหินทรายเกลี้ยง และบัวปูนปั้นยอดเจดีย์เป็นหลักฐานหลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคเป็นพระพุทธรูปที่ให้ความเมตตาต่อทุกคนที่ไปขอความช่วยเหลือ และคนที่ไปกราบไหว้เกิดความปิติยินดีทั่วหน้า พรต่างๆ ที่ขอจากท่านได้ตามความปรถนาทุกประการ ในอันที่

ไม่ผิดต่อศีลธรรมพระบาง เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดศรีสัตนาค ได้เล่าประวัติหลวงพ่อใหญ่ศรีสัตนาคให้นายผัน

ผุยมาตสมัยท่านเป็นสามเณรฟังว่า วัดที่นี่มีพระราชาเจ้าแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุต ได้ให้อุปฮาตท้าวเพียต่างๆ มาสร้างแปลงไว้เพื่อสืบทอดพระศาสนา วัดศรีสัตนาค เป็นวัดร่วมสมัยกับวัดห้วยห้าว (ผู้สร้างคือ ท้าวตุ่น) วัดนี้มีการบูรณะมาหลายยุคสมัย จึงเป็นโบราณสถานที่มั่นคงถาวรให้เห็นจนทุกวันนี้ในเดือน 11 ขึ้น 14 ค่ำ ของทุกๆปี ชาวบ้านในเขตตำบลชัยพฤกษ์ พร้อมกันมาทำต้นผาสาทผึ้ง เพื่อนำมาถวายเป็นพุทธบูชาแก่หลวงพ่อใหญ่ ก่อนทุกวัดในเขตนี้เป็นประจำทุกปีไม่ได้ขาด

แหล่งที่มา


หนังสือ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีไทเลย

นายฐานันคร ศรีสุธรรม


สิ่งอำนวยความสะดวก