หลวงพ่อวัดจอมมณี

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
หลวงพ่อวัดจอมมณี

หลวงพ่อวัดจอมมณี


หลวงพ่อวัดจอมมณีเป็นพระพุทธรูปชนิดสำริด สิงห์สาม ศิลปล้านช้างลักษณะพระมีฐาน 3 ขา สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 หน้าตักกว้าง 14-45 เซนติเมตร สูง 38.5 เซนติเมตร มีจารึกรอบฐานเป็นอักษรธรรมจำนวน 3 บรรทัด

กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วประดิษฐานอยู่ใกล้ศาลากุฏิเจ้าอาวาสวัดจอมมณี อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายดนุพล ไชยสินธุ์ อ่านจารึกระบุว่า หัวชาบุญมา อินทวงคาวิริยะ เมืองชุมพร เป็นผู้สร้างพระรูป (สามขา) นี้ไว้เมื่อเดือนหกขึ้น 1 ค่ำ วันจันทร์ หัวชาบุญมา เป็นผู้จารึกแหล่งที่มา

หนังสือ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีไทเลย

นายฐานันคร ศรีสุธรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก