ร้านค้าในจังหวัดเลยที่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(EDC)ได้แล้ว

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ เป็นบัตรที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (จำนวนประมาณ 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ) ที่ได้ลงทะเบียนและเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการนี้ โดยจังหวัดเลยก็ได้มีการเริ่มใช้งานแล้วในหลายพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดเลย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ที่มีสิทธิ์ และคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย ก็ได้มีโอกาสใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับ

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ เป็นบัตรที่รัฐบาลมอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (จำนวนประมาณ 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ) ที่ได้ลงทะเบียนและเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการนี้ โดยจังหวัดเลยก็ได้มีการเริ่มใช้งานแล้วในหลายพื้นที่ ซึ่งในจังหวัดเลยเอง ก็มีร้านค้ากว่า 20 ร้านที่ร่วมรายการ มาดูกันครับว่ามีที่ไหนบ้าง ธงฟ้าประชารัฐ

ร้านค้าที่ใช้บัตรสวัสดิการ(EDC)ได้แล้ว

1. บจ.คู่บุญซุปเปอร์เซ็นเตอร์ กุดป่อง

2. ป้าหนู กุดป่อง

3. ร้านนะโมจิปาถะ กุดป่อง

4. ร้านป้าจันทร์ กุดป่อง

5. ร้านอรทัยพาณิช กุดป่อง

6. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จำกัด (สาขาเลย) กุดป่อง

7. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จำกัด สำนักงานใหญ่ กุดป่อง

8. หจก. ส ทวีภัณฑ์สโตร์ กุดป่อง

9. หจก. ส ทวีภัณฑ์สโตร์ สาขา6 กุดป่อง

10. หยกยอดการค้า กุดป่อง

11. ติ๋มเบียร์ เมือง

12. บริษัท ส.หน้ามอ จำกัด เมือง

13. ป้านาง เมือง

14. พานิด ไร่ม่วง เมือง

15. กองทุนหมู่บ้านนาอ้อ หมู่ 3 นาอ้อ

16. ร้านเกมส์ นาอ้อ

17. ร้านแม่ฟ้า นาอ้อ

18. หจก.สุขใจพานิช นาอ้อ

19. จันดีการค้า กกดู่

20. ร้านใช่เลยมินิมาร์ท กกดู่

21. ร้านสมัย ปั้นทอง กกดู่

22. ตุ่นโภชนา น้ำหมาน

23. แพง แก้วกันหา เสี้ยว

24. ฟอร์จูน การค้า นาอาน

25. ร้านป้าโอ๋ นาอาน

26. YBB นาโป่ง

27. ร้านนาเนียร์ นาโป่ง

28. ร้านปัญญา นาโป่ง

29. ร้านนาดินดำสโตร์ นาดินดำ

30. ร้านสุนทรการค้า นาดินดำ

31. โจ๊กการเกษตร น้ำสวย

32. ทรัพย์ปรีชา น้ำสวย

33. น้องฟ้า น้ำสวย

34. ประหยัด น้ำสวย

35. ร้านปอ น้ำสวย

36. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จำกัด สาขาบ้านสูบ น้ำสวย

37. โจโจ้พาณิชย์ ชัยพฤกษ์

38. ร้านโตเต้มินิมาร์ท ชัยพฤกษ์

39. ร้านอนันต์ ชัยพฤกษ์

40. นายกันถิน มนตรี นาแขม

41. ร้านเจริญทรัพย์ นาแขม

42. ร้านแม่จำนงค์ (ยายแค็ป) นาแขม

43. ร้านหญิงยุ้ย นาแขม

44. สิริพรการค้า นาแขม

45. ร้านต้นสำสา ศรีสองรัก

46. ร้านน้องแป้ง ศรีสองรัก

47. ร้านป้ายุ้ย ศรีสองรัก

48. ไอจีการค้า ศรีสองรัก

49. ถูก จ ซุปเปอร์สโตร์ นาด้วง

50. ร้านแม่เจียวก๋วยเตี๋ยวไก่ นาด้วง

51. สินไทยนาด้วง นาด้วง

52. P.จิเอ็ม นาดอกคำ

53. ประเสริฐรุ่งเรือง นาดอกคำ

54. ร้านเขมสราพาณิชย์ ท่าสะอาด

55. ส.เจริญ 999 ท่าสะอาด

56. ลูกน้ำพานิชย์ ท่าสวรรค์

57. หลานยาย ท่าสวรรค์

58. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จำกัด (สาขาเชียงคาน) เชียงคาน

59. ร้านโชคเจริญพาณิชย์ ธาตุ

60. ร้านโชคอนันต์ ธาตุ

61. ร้านมั่งมีการเกษตร ธาตุ

62. ร้านสมใจ ธาตุ

63. หมวยการค้า ธาตุ

64. ครูพร นาซ่าว

65. บังอร นาซ่าว

66. แม่บิ๋ม นาซ่าว

67. เศรษฐีอี่หลี นาซ่าว

68. ไอม่อน นาซ่าว

69. น้องต้นกล้า เขาแก้ว

70. ร้านค้าประชารัฐบ้านท่าบม หมู่ 9 เขาแก้ว

71. ร้านนางฉัตรสุดา บุดดา เขาแก้ว

72. ร้านแพรวาพาณิชย์ เขาแก้ว

73. ดี พี ก๊อบปี้ ปากตม

74. ที ที มินิมาร์ท ปากตม

75. มะโน-ณาโน ช็อป ปากตม

76. จำปีรุ่งเรืองการเกษตร บุฮม

77. ป้าแค๊ป บุฮม

78. ปิยารัตน์ จอมศรี

79. ร้านจ.จาพารุ่งโรจน์ จอมศรี

80. ร้านนางโอสา จอมศรี

81. นราธร จินดารังสรรค์ หาดทรายขาว

82. กรรณิการ์ ปากชม

83. ร้านบ้านนกฮูกปากชม ปากชม

84. สีทิรา พาณิชย์ ปากชม

85. โดม่อนเซนเตอร์ เชียงกลม

86. ร้านเมืองเกษตร เชียงกลม

87. ร้านวันเพ็ญ หาดคัมภีร์

88. ร้านป้าเตี้ย ห้วยบ่อซืน

89. ร้านสีชมพู ห้วยบ่อซืน

90. ร้านเฮงเจริญ ห้วยบ่อซืน

91. สดศรีการค้า ห้วยพิชัย

92. บีพาณิชย์ ชมเจริญ

93. โฟร์ & โบว์ พาณิชย์ ชมเจริญ

94. ร้านกำนันทอง ชมเจริญ

95. ร้านค้าน้องพรีม ชมเจริญ

96. ร้านค้าฝนแต่งสวย ชมเจริญ

97. ร้านชัยพาณิชย์ ด่านซ้าย

98. ร้านรุ่งเรืองสยาม ด่านซ้าย

99. วรนุช ยศพิมพ์ ด่านซ้าย

100. สบายดีด่านซ้ายนินิมาร์ท ด่านซ้าย

101. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จำกัด (สาขาด่านซ้าย) ด่านซ้าย

102. สุวัต ปากหมัน

103. นภัทร นาดี

104. นายการค้า นาดี

105. รักไกร นาดี

106. โคกงามคอมพิวเตอร์ โคกงาม

107. บุญช่วย 2 โคกงาม

108. ร้านลักษณ์โคกงาม โคกงาม

109. ลุงวังช๊อป โคกงาม

110. บุญธรรมนำโชค โพนสูง

111. บุญเล็ก แถวอุทุม โพนสูง

112. ร้านนกขะมิ้น สุภาษ๊ โพนสูง

113. จตุพรการเกษตร อิปุ่ม

114. ร้านณัชริกามาเก็ตติ้ง อิปุ่ม

115. ตาเงิน (บ้านกกจาน) กกสะทอน

116. ร้านค้าประชารัฐร่วมใจบ้านห้วยมุ่น กกสะทอน

117. ร้านทรัพย์ ร้านค้าสวัสดิ์การชุมชน กกสะทอน

118. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จำกัด สาขากกสะทอน กกสะทอน

119. ร้านทองพัฒน์ โป่ง

120. ศุภกร โป่ง

121. อัมพร ศรีแสง โป่ง

122. ป.ปั๋ง นาหอ

123. ลุงน้อยค้าปลีก นาหอ

124. ราชเจริญมินิมาร์ท นาแห้ว

125. ร้านซันนี่มินิมาร์ท นาแห้ว

126. ร้านมิตรภาพไทย-ลาว พาณิชย์ นาแห้ว

127. ร้านมีตังค์การพาณิชย์ นาแห้ว

128. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จำกัด (สาขาเหมืองแพร่) นาแห้ว

129. ร้านทองดีบริการ แสงภา

130. ร้านวราภาณ์พาณิชย์ แสงภา

131. ร้านหนูนาพาณิชย์ แสงภา

132. เพิ่มพูนพาณิชย์ นาพึง

133. ร้านชโลธร นาพึง

134. กุลธิดา ยศปัญญา นามาลา

135. นางบุญทัน เสวิสิทธิ์ นามาลา

136. ร้านตรากำไลทอง นามาลา

137. ร้านพีพีรุ่งเรืองกิจ เหล่ากอหก

138. วิลาวัณย์ พาณิชย์ เหล่ากอหก

139. ร้านเขตเจริญ หนองบัว

140. ร้านศิราณีย์ ร่องจิก

141. ร้านสุภานันท์มินิมาร์ท ร่องจิก

142. คำฟอง ปลาบ่า

143. ร้านนางยะลา ปลาบ่า

144. ร้านไอค่อนมินิมาร์ท ปลาบ่า

145. สุมาลี วงศ์ป้อง สานตม

146. หนูบันพาณิชย์ สานตม

147. รวมมิตร ท่าลี่

148. ร้านค้าชุมชน ท่าลี่

149. ร้านชุมพล สร้อยสุวรรณ หนองผือ

150. ร้านทรัพย์ไพรวัลย์ หนองผือ

151. ร้านน้องเปรียว หนองผือ

152. คุณมียิ่งเจริญ อาฮี

153. วิไลลักษณ์ อาฮี

154. อภิญญา ไชยงาม อาฮี

155. ธัญวลัย น้ำแคม

156. ร้านแม่นุ่น น้ำแคม

157. สุดใจการยาง น้ำแคม

158. มณนิมิมาร์ท โคกใหญ่

159. ร้านบังออน โคกใหญ่

160. พิมพ์ใจ มินิมาร์ท น้ำทูน

161. ร้านน้องเฟิร์น น้ำทูน

162. ร้านปาริชาติ วังสะพุง

163. หจก. บิ๊กกิม วังสะพุง

164. หจก.ข้าวทิพย์ ซุปเปอร์สโตร์ วังสะพุง

165. หจก.บิ๊กกิ้ม วังสะพุง

166. ดวงจันทร์ เจริญการค้า ทรายขาว

167. ร้านตาแป๊ะมินิมาร์ท ทรายขาว

168. ร้านธิดาตลาดเช้า ทรายขาว

169. ร้านฟลุ๊ครุ่งเจริญ ทรายขาว

170. ร้านลักษณ์มินิมาร์ท ทรายขาว

171. ร้านหินแห่เจริญ ทรายขาว

172. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จำกัด สาขานาวัว ทรายขาว

173. ถนอมทรัพย์การเกษตร หนองหญ้าปล้อง

174. น้องอะตอม หนองหญ้าปล้อง

175. บัวสวย หนองหญ้าปล้อง

176. ร้านพ่อสุวัฒน์ หนองหญ้าปล้อง

177. ร้านร่ำรวย หนองหญ้าปล้อง

178. ร้านเล็กเจริญ หนองหญ้าปล้อง

179. ร้านวิมพ์วิภา ศรีจันทรักษ์ หนองหญ้าปล้อง

180. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จำกัด สาขานาดอกไม้ หนองหญ้าปล้อง

181. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เลย จำกัด (สาขาหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง

182. โฟล์คการค้า หนองงิ้ว

183. มิตรอารี ปากปวน

184. ร้านดีเน็ต ปากปวน

185. ลักขณาการค้า ปากปวน

186. ต้นคูณพาณิชย์ ผาน้อย

187. ประภาพร พลชา ผาน้อย

188. ประภาส ผาน้อย

189. ยงยุทธ ผาน้อย

190. ร้านค้าชุมชนโนนกกหาด ผาน้อย

191. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จำกัด (สาขาโคกมน) ผาน้อย

192. กรวิกาการค้า ผาบิ้ง

193. มาเจริญพาณิชย์ ผาบิ้ง

194. พาเพิ่มทรัพย์ (พีพีมาร์ท) โคกขมิ้น

195. แม่ตู่ โคกขมิ้น

196. ร้านนายเสนอ โคกขมิ้น

197. ร้านศรีคูณพาณิชย์ โคกขมิ้น

198. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จำกัด (สาขาบ้านลาด) โคกขมิ้น

199. มะลิลา ชัยปัญญา ศรีสงคราม

200. สุขสันต์ ศรีสงคราม ส่ง

201. ร้านถนอมจิตร คำมา ศรีฐาน

202. ร้านบุญธรรม ศรีฐาน

203. โชติวรรณ ผานกเค้า

204. ร้านยุพิณ ผานกเค้า

205. ฉัตรรวมเกษตร ภูกระดึง

206. โชคทวี ภูกระดึง

207. ร้านอวยพรพาณิชย์ ภูกระดึง

208. หจก.ปริญญาพาณิชย์วัสดุภัณฑ์ ภูกระดึง

209. ร้านเพิ่มทรัพย์ ห้วยส้ม

210. วรวรรณ สมาน ห้วยส้ม

211. ร้านค้ากองทุนหมู่ชุมชนบ้านนาฝาย ภูหอ

212. ล้านรวมใจบ้านหนองเขียด ภูหอ

213. สามแยกพาณิชย์ ภูหอ

214. เมืองทองการค้า หนองคัน

215. ร้านข้าวฟ่าง หนองคัน

216. ปัน ปัน ห้วยสีเสียด ห้วยสีเสียด

217. ศิริพงศ์การค้า ห้วยสีเสียด

218. ร้านวรรณทะนะพาณิชย์ เลยวังไสย์

219. เป็นสุขการค้า แก่งศรีภูมิ

220. ร้านเทพประทานพาณิชย์ แก่งศรีภูมิ

221. อัญชลี โมรินทร์ ผาขาว

222. คลังเงิน ท่าช้างคล้อง

223. น้องมายด์ ท่าช้างคล้อง

224. ร้านแฟร้งค์&ป๊อบพาณิชย์ ท่าช้างคล้อง

225. สันติสุขการค้า ท่าช้างคล้อง

226. บุณยานุชพาณิชย์ โนนปอแดง

227. ร้านเกษตรโชคดี โนนปอแดง

228. ร้านสุนทรการเกษตร โนนปอแดง

229. ร้านป. ภัทรนันท์ โนนป่าซาง

230. ร้านประทุมพร บ้านเพิ่ม

231. จิรภา เอราวัณ

232. ชัยพรพืชผล เอราวัณ

233. ร้านพ่อแป๋ม เอราวัณ

234. กิตติยามินิมาร์ท ผาอินทร์แปลง

235. ร้านกนกวรรณ ผาอินทร์แปลง

236. ร้านสิน ผาอินทร์แปลง

237. วิศวะมาร์ท ผาอินทร์แปลง

238. กาญจนา ผาสามยอด

239. น้องเบียร์ ผาสามยอด

240. ร้านทรัพย์พูลทวี ผาสามยอด

241. วุฒิชัยพาณิชย์ ผาสามยอด

242. สง่าพาณิชย์ ผาสามยอด

243. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เลย จำกัด สาขาบ้านห้วยป่าน ผาสามยอด

244. ร้านทองรักษ์ ทรัพย์ไพวัลย์

245. คุณหมิงซุปเปอร์มาร์เก็ต หนองหิน

246. บจ.หยกการค้าและการเกษตร หนองหิน

247. ประหยัดโชว์ห่วย หนองหิน

248. โมจิ หนองหิน

249. ร้านณัฐภัทร หนองหิน

250. หจก.โชควรรธนะ หนองหิน

251. บ้านเกษตร ปวนพุ

252. ร้านช้องมาศ ปวนพุ

253. ร้านพ่อดิว ปวนพุ

254. ร้านหมิงมินิมาร์ท ปวนพุ
ข้อมูล ณ วันที่ 09/05/2561

ตรวจสอบร้านค้าเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก