บ้านกกบก

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง เลย
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
กกบก คือ ต้นกระบก ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้เบญจพรรณชนิดหนึ่งที่มีผลสุกในราวๆ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สัตว์ป่าจำพวกเก้ง กวาง วัวแดง หมู่ป่า ชอบกินเป็นอาหารมาก รวมทั้งวัวควายด้วย เม็ดแกนข้างในคนชอบรับประทาน มีรสมันเรียกว่า กระบก

ประวัติบ้านกกบก

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


ความหมายของชื่อหมู่บ้าน

กกบก คือ ต้นกระบก ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้เบญจพรรณชนิดหนึ่งที่มีผลสุกในราวๆ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม สัตว์ป่าจำพวกเก้ง กวาง วัวแดง หมู่ป่า ชอบกินเป็นอาหารมาก รวมทั้งวัวควายด้วย เม็ดแกนข้างในคนชอบรับประทาน มีรสมันเรียกว่า กระบก

กก หมายถึง ลำต้นของต้นไม้ หรือโคนต้น บก หมายถึง พรรณไม้ขนดใหญ่ชนิดหนึ่ง ลำต้นเลื่อยเป็นไม้กระดาน ผลเมื่อสุกสัตว์กินเป็นอาหารมีเมล็ดแข็งข้างใน เมล็ดผ่าออกมีเนื้อสีขาวคล้ายเนื้อมะพร้าวใช้กินได้ บ้านกกบก หมายถึง หมู่บ้านซึ่งมีต้นกระบกหรือมะลื่นขึ้นอยู่


ประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน

ในการตั้งชื่อหมู่บ้านตากแดดนี้ เนื่องจากว่าแต่เดิมอยู่บริเวณเชิงภูเท้อเล้อ พอตอนเช้าขึ้นมาก็มีแสงแดด ส่องทุกวันชาวบ้านรู้สึกร้อนเลยพากันเรียกว่าบ้านตากแดด ชาวบ้านตากแดดเดิมอยู่บ้านนาเพียง หรือบ้านนาหลวง ตำบลเขาหลวง ปัจจุบันต่อมาเกิดศึกฮ่อจึงพากันอพยพมาอยู่บ้านหนองงิ้ว โดยมีนายญา สุขปื้อ เป็นหัวหน้า พาลุกหลานมาทำไร่อยู่เชิงภูเขาเท้อเล้อ ( คำว่าเท้อเล้อ หมายถึง ลักษณะเงยหรือแหงนของสิ่งใหญ่,เนินสูงใหญ่ ) การทำไร่เดินทางไปมาไม่สะดวก จึงพากันปลูกบ้านอยู่ในไร่ของตนเอง ต่อมาชาวบ้านอพยพมาอยู่ด้วยกันมากขึ้น จึงทำให้เกิดหมู่บ้านตากแดดขึ้นจนทุกวันนี้ ตั้งหมู่บ้านขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฎ


สถานที่สำคัญที่ควรทราบ

- วัดป่าภูแปก

- โรงเรียนบ้านกกบก

- แหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักธรรมชาติ

- แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านยาสมุนไพร


ผู้ให้ข้อมูลนายอำพร คำมะนิช์

สิ่งอำนวยความสะดวก