อำเภอนาด้วง

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง เลย 42130
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
อำเภอนาด้วง ดินแดนมหัศจรรย์ค้างคาว ภูคร่าวสวย ธารน้ำใส ก้าวไกลการเกษตร ถ้ำประกายเพชรตระการตา งามล้ำค่าสวนป่าห้วยปลาดุก

ประวัติอำเภอนาด้วง
ในปี พ.ศ.2519 บ้านนาด้วง ซึ่งชื่อนี้ได้ถูกตั้งให้เป็นอำเภอ ชื่อ อำเภอนาด้วง ตามชื่อของทุ่งนาที่นายพรานด้วง อพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2424

คำขวัญอำเภอนาด้วง
ดินแดนมหัศจรรย์ค้างคาว ภูคร่าวสวย ธารน้ำใส ก้าวไกลการเกษตร ถ้ำประกายเพชรตระการตา งามล้ำค่าสวนป่าห้วยปลาดุก

อาณาเขตและที่ตั้ง
-ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
-ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยและอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
-ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานีและอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
-ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย
หมายเลขโทรศัพท์0-4288-7015
หมายเลขโทรสาร0-4288-7015

สถานศึกษา
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โทร.0-4289-1313
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา โทร.0-4289-2041
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา โทร. 0-4280-1722
โรงเรียนด่านซ้าย โทร. 0-4289-1300
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย (สังกัดกรมอาชีวศึกษา) โทร. 0-4207-8123-4

แหล่งท่องเที่ยว

สิ่งอำนวยความสะดวก