โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจาน

ไม่ระบุเวลา

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
หมู่ 1, ถ.ท่าลี่-เชียงคาน, ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย, 42110
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
http://www.ssock.go.th/index.php/2017-10-20-02-10-42
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-

สิ่งอำนวยความสะดวก