รอยพระพุทธบาทภูควายเงิน

ไม่ระบุเวลา

+ เพิ่มสถานที่อื่น ขอแก้ไขข้อมูล แจ้งลบ

แผนที่การเดินทาง

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่:
-ไม่ระบุ-
โทร:
-ไม่ระบุ-
อีเมล:
-ไม่ระบุ-
เว็บไซต์:
-ไม่ระบุ-
เฟซบุ๊ก:
-ไม่ระบุ-
ไลน์ไอดี:
-ไม่ระบุ-
รอยพระพุทธบาทภูควายเงิน


รอยพระพุทธบาทภูควายเงิน

เป็นรอยเท้าบนหินกำพร้า กว้าง 1 ศอก ยาว 1 วา มีรูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริงๆรอยพระพุทธบาทนี้ ตั้งอยู่บนไหลเขาภูควายเงิน บ้านอุมุง ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จึงเชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระเจ้า ไม่ใช่รอยพระพุทธบาทจำลอง ในวันเพ็ญ เดือน 3 หรือ 4 ของทุกปีมีงานเทศกาลประจำทุกปี


แหล่งที่มา

หนังสือ ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของดีไทเลย

นายฐานันคร ศรีสุธรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก